30 april, 2024

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för företag som utbildar sin personal

EU-VALET Kompetensbristen i Sverige är ett hot mot vår tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Den riskerar att bromsa vårt arbete med den gröna omställningen. Kraftfulla åtgärder krävs för att säkerställa att Sverige inte hamnar på efterkälken, skriver Jessica Polfjärd (M).

Jessica Polfjärd (M), kandidat i Europaparlamentsvalet. Foto: Moderaterna/Getty

Enligt en ny undersökning från Manpower group har mer än tre av fyra svenska företag svårt att hitta rätt kompetens, mycket till följd av en föränderlig arbetsmarknad. Snabb teknikutveckling och digitalisering ställer krav på nya kunskaper.

Svårigheterna att hitta rätt kompetens är ett av de främsta hindren för tillväxt för företag i Sverige. Om företagen inte hittar personal med rätt kompetens kommer de med största sannolikhet att behöva tacka nej till order och arbete. Det försvårar företagens förutsättningar att driva sin verksamhet och förbli konkurrenskraftiga. Det riskerar också att leda till att investeringar i den gröna omställningen uteblir vilket försvårar, om inte omöjliggör, vår möjlighet att nå klimatmålen.

Den gröna omställningen skapar nya kompetens- och utbildningsbehov för företagen. De som anställs i dag kan behöva helt andra kunskaper än de som rekryterades för bara några år sedan. Det kräver att arbetsmarknaden håller sig uppdaterad och att det finns en väl fungerande kompetensförsörjning, inte som det är i dag där kompetensbristen är utbredd i näringslivet sedan många år tillbaka. 

Listan av konsekvenser om vi inte löser dagens kompetensbrist kan göras än längre. Och det är inte bara Sverige som behöver lösa utmaningen med kompetensförsörjningen, kompetensbristen är stor i många EU-länder.

Det är mot bakgrund av detta som EU- kommissionen i slutet av 2023 tog fram ett åtgärdspaket för att göra det enklare för europeiska företag att hitta personal med efterfrågad kompetens för sin verksamhet. Tanken är att införa en gemensam talangpool som företag i EU ska kunna använda sig av för att hitta medarbetare från tredjeland till yrken som det är svårt att rekrytera till.

Att EU uppmärksammat att flera medlemsländer lider av kompetensbrist är bra och välkommet. Men att lösa kompetensförsörjningen kräver även åtgärder på nationell nivå, både via politiken samt vår unika arbetsmarknadsmodell.

Moderaterna vill bland annat:

  • Attrahera experter genom att stoppa utvisningar av kompetent arbetskraft och införa talangvisum för de som vill komma hit och söka kvalificerade arbeten.
  • Bättre matchning genom mer omställning och utbildning. I takt med att arbetsmarknaden blir alltmer föränderlig med digitalisering och automatisering ställs nya krav på ny kunskap. Det kräver att politiken så väl som arbetsgivare ser till att det finns möjlighet till kompetensutveckling för att kunna skaffa sig den kompetens som efterfrågas. Här spelar omställningsstödet en viktig roll. Men Moderaterna vill också införa en skattelättnad för företag som köper utbildning till sina anställda så att det inte blir kostnadsdrivande att investera i sina medarbetare. 
  • Satsa på en vassare yrkesutbildning. Det är utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden och snabbt leder till jobb. Vi vill därför införa kortare yrkesutbildningar på gymnasiet som matchar efterfrågan i arbetslivet, samt sänka åldersgränsen inom vuxenutbildningen.
Kandidat i Europaparlamentsvalet Jessica Polfjärd (M)

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Bättre arbetsmiljö avgörande för att fler ska orka j...

PENSION Jobb kan skapa mening. Men för att fler sk...
4 april, 2024