2 maj, 2024

Osäkra anställningar förkortar livet

ARBETSMARKNAD Forskning visar att den som har en osäker anställning löper risk att dö i förtid. "Gig-jobbare som känner sig påverkade ska ta det på allvar", säger Theo Bodin som är en av forskarna bakom studien.

Theo Bodin, specialistläkare och docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet, forskar om osäkra anställningar. Foto: Pia Isaksson/Getty

Ett arbetsliv kantat av otrygghet, med vikariat, bristande inflytande och otillräcklig lön, ökar risken att dö för tidigt. Det visar en studie från Karolinska institutet, där forskarna använt registerdata från 250 000 friska arbetstagare mellan 20 och 55 år i Sverige, mellan åren 2006 och 2017.

Personerna som ingick i studien hade under perioden osäkra anställningsförhållanden. Resultatet visar att de som bytte från ett osäkert till ett säkert jobb hade 20 procent lägre risk att ha dött efter sex år, jämfört med dem som stannade kvar i en osäker anställning.

– Det räckte att man fick ett tryggt jobb vid något tillfälle under studieperioden för att vi skulle se den här effekten. Man behövde alltså inte stanna kvar i sin nya, trygga anställning för att ha minskad risk att dö, säger Theo Bodin som är specialistläkare och docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.

Han forskar om det nya arbetslivets utmaningar, framför allt när det gäller anställningsvillkor och digitalisering, och berättar att tidigare studier visat att osäkra anställningar leder till ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk och självmord.

– I den här studien ville vi titta på död av alla orsaker, eftersom det är ett bra mått på hur farligt något är.

Att risken att dö i förtid ökar med 20 procent för den som har en otrygg anställning kan låta mycket, och Theo Bodin påminner om att det generellt inte är särskilt vanligt att dö i den studerade åldersgruppen. Resultatet betyder dock att de osäkra anställningarna bidrar med ungefär ett extra dödsfall per tusen personer under sex år.

Behöver man känna sig orolig om man har ett gig-jobb?

– Ja, det tycker jag. Det här är allvarligt, det är höga överrisker. Det är klart att man som forskare inte ska skrämmas, men att osäkra jobb är farligt för hälsan råder det inga tvivel om.

"Att osäkra jobb är farligt för hälsan råder det inga tvivel om."

Theo Bodin

Ungefär en halv miljon människor i Sverige har den här typen av osäkra sysselsättningsvillkor. Störst förekomst av otrygga anställningar finns inom branscherna hotell och restaurang, jordbruk och personliga tjänster, som frisörer, personliga tränare och idrottsledare. Även inom utbildning samt vård och omsorg hoppar många arbetstagare runt mellan korta kontrakt. Utbildning är en skyddande faktor och som akademiker är sannolikheten för att man ska ha en otrygg anställning relativt låg.

Theo Bodin har, tillsammans med en kollega, tagit fram en populärvetenskaplig rapport med en genomgång av nationell och internationell forskning på området. Under hösten och vintern har de två varit ute på en föreläsningsturné och träffat arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och statliga myndigheter för att öka medvetenheten om problemet med otrygga anställningar.

– Många har haft på känn att det är så här, men det har hänt mycket på forskningsfronten de senaste tio åren och nu finns riskerna svart på vitt.

De har också presenterat en lista med förslag på åtgärder som kan minska problemet. Ett sätt skulle till exempel kunna vara att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att ställa vissa arbetsrättsliga krav, eftersom osäkra anställningar är vanliga i offentligt finansierad verksamhet.

– Man måste minska förekomsten av korta, tidsbegränsade anställningar. Man skulle också kunna reglera en större förutsägbarhet, i både lag och kollektivavtal. I dag får många inte sitt schema förrän strax innan de ska börja jobba, vilket skapar mycket stress och stör folks möjligheter att ha ett normalt liv.

Många med osäkra anställningar upplever också att de faller mellan stolarna och inte vet vilken rätt de har till socialförsäkringssystemen, som a-kassa och sjukförsäkring. Även om man på pappret kanske har samma rättigheter, upplever många att det kan kännas som ett lotteri, berättar Theo Bodin. Det är svårt att beräkna vilken ersättning man kan komma att ha rätt till.

Samtidigt understryker han att problemet i grunden handlar om otrygghet på arbetsmarknaden.

– Det är där problemet ska lösas. Om man anpassar socialförsäkringen för mycket för att täcka personer med otrygga anställningar, riskerar det att befästa och legitimera den här typen av otrygga anställningsvillkor.

Reporter Karin Persson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Larmet inifrån Arbetsförmedlingen: ”It-miljön skapar...

ARBETSMILJÖ Skyddsombuden har anmält brister i den dig...
26 april, 2024

Låginkomsttagares vård kostar mer – trots att de lev...

FORSKNING Redan från 20-årsåldern har personer med l...
24 april, 2024

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024