10 juni, 2022

DO granskar riskerna med AI i arbetslivet

LIKABEHANDLING Vilka är riskerna för diskriminering vid användande av AI och automatiserat beslutsfattande i arbetslivet? Det har DO fått i uppdrag av regeringen att kartlägga.

Algoritmer och diskriminering

Foto: Getty

Artificiell intelligens, AI, och automatiserat beslutsfattande, som används inom allt fler delar av samhället, framställs ofta som en garanti för likabehandling och icke-diskriminering. Men Diskrimineringsombudsmannen, DO, och flera andra liknande europeiska myndigheter har uppmärksammat att användningen kan leda till diskriminering.

DO ska förutom att kartlägga riskerna för diskriminering också utreda i vilken utsträckning och vilka sammanhang som arbetsgivare använder den nya tekniken och hur goda kunskaper de har om vad som kan leda till diskriminering.

Myndigheten ska slutrapportera om uppdraget till regeringen senast den 1 november nästa år.

– Det är jättebra. Jag är väldigt positiv. Det här är en utveckling vi måste ha koll på. Det gäller hela arbetsmarknaden, säger Simon Vinge från Akademikerförbundet SSR.

Han och förbundet har länge drivit frågan om att det krävs bättre transparens och insyn i de algoritmer som används vid automatiserat beslutsfattande om ekonomiskt bistånd på en rad kommuner i landet.

– Jag tycker att det behövs ett organ, en opartisk tredje part, som kan granska algoritmer. Det är ett förslag som olyckligtvis helt lyser med sin frånvaro i den svenska debatten, säger han.

Läs mer >> DO: Risk för diskriminering vid automatiserade beslut

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023

Bristande kunskap om diskriminering

LIKABEHANDLING Akademikerförbundet SSR lyfter diskriminer...
7 oktober, 2022

Var femte arbetsplats saknar hbtqi-riktlinjer

ARBETSMILJÖ Bristande kunskaper och en stark heteronor...
22 augusti, 2022

DO: Risk för diskriminering vid automatiserade beslut

LIKABEHANDLING Myndigheter behöver mer kunskap om riskern...
18 mars, 2022