27 januari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Trendbrott i arbetslöshetsminskningen, färre lediga jobb och ökade antal varsel är orosmoln när ny arbetslöshetsstatistik för akademikergruppen presenteras av Saco.

Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt stark, men ny statistik från Saco visar tecken på en vändning neråt.

Foto: Peter Kroon

Trots att mycket tyder på att Sverige står inför en lågkonjunktur visar statistiken att arbetslösheten fortsätter att minska, vilket den gjort sedan pandemin då arbetslösheten nådde en topp. Men nya siffror från Saco visar nu att minskningstalen blir allt mindre för varje månad.

– Min bedömning är att arbetslösheten bland akademiker kommer att öka i år. Vi ser flera tydliga tecken på det, men sedan är frågan hur mycket den kommer att öka.  Det är fortsatt en stark arbetsmarknad för akademiker och vi går in i en förmodad lågkonjunktur med ett bra utgångsläge. Jag tror inte att vi kommer att få uppleva någon 90-talskris, men mycket hänger på hur det går i omvärlden med till exempel inflationen och kriget i Ukraina, säger Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Saco.

Thomas Ljunglöf, statistiker och utredare på Saco.

Thomas Ljunglöf, Saco. Foto: Kalle Assbring

Ett tecken på att arbetslösheten kan komma att öka framöver är att antalet lediga jobb som anmäls till Arbetsförmedlingen inte ökar lika snabbt längre.

– I ett historiskt perspektiv ligger inflödet av lediga akademikerjobb till Arbetsförmedlingen fortfarande på en hög nivå, men den kraftiga ökningen vi sett under andra halvåret i fjol har stannat av och vi kan förvänta oss en minskad efterfrågan framöver.

Dessutom har antalet varsel om uppsägning som anmäls till Arbetsförmedlingen ökat. De har legat ganska konstant på 2 000 per månad under relativt lång tid, men under hösten låg de på 5 000–6 000 per månad, berättar Thomas Ljunglöf.

– Det är en ganska dramatisk ökning som kommer att synas i arbetslöshetsstatistiken framöver.

– När arbetsgivare drar ner på rekryteringarna drabbar det i första hand yngre nyutexaminerade som får svårare att etablera sig. Vår statistik visar att arbetslösheten bland gruppen akademiker yngre än 30 år inte har minskat något jämfört med förra året, vilket också det är ett tecken på att en vändning är på gång.

Den stora skiljelinjen när det gäller arbetslöshet går dock mellan in- och utrikes födda akademiker. Endast 2 procent av de inrikes födda akademikerna var arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadsprogram i slutet av december. För de som föddes utanför Norden var andelen 11,6 procent. Utrikes födda utgör drygt 20 procent av akademikerna i arbetskraften, men mer än 60 procent av de arbetslösa, enligt Sacos statistik.

Therese Johansson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Integrationsprojektet låste upp jobbet

ARBETSMARKNAD Eda Yadigar Şimşek, 27, från Turkiet är en...
9 mars, 2023