26 april, 2023

DO: Myndigheter brister i lönekartläggning

LIKABEHANDLING DO konstaterar brister hos Försäkringskassan, Trafikverket och Försvarets materielverk när det gäller kartläggning av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman. Foto: Tomas Gunnarsson

Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman. Foto: Tomas Gunnarsson

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen varje år genomföra en lönekartläggning som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

I en lönekartläggning ingår bland annat att dela in de anställda i grupper för att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har gjort en tillsyn av totalt tio myndigheter varav man hittade brister i lönekartläggningen hos tre av dessa; Försäkringskassan, Försvarets materielverk och Trafikverket.

Bristerna innebär bland annat att de tre myndigheterna har gjort felaktiga gruppindelningar och därför inte haft någon komplett kartläggning av de löneskillnader som ska analyseras. I vissa fall har myndigheterna konstaterat att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män, men inte tagit ställning till om dessa har något samband med kön.

– En arbetsgivare som konstaterar att det skulle kunna finnas ett samband med kön måste givetvis gå vidare i den analysen. Syftet med lönekartläggningen är ju just att upptäcka och därefter undanröja osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män, säger DO Lars Arrhenius, i ett pressmeddelande.

DO kommer under hösten att följa upp myndigheternas lönekartläggningsarbete och kontrollera att de rättar sig efter lagens krav.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Jämlikhetsdata i arbetet mot rasism i arbetslivet

LIKABEHANDLING Panelsamtal om jämlikhetsdata och huruvida...
20 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024