26 april, 2023

DO: Myndigheter brister i lönekartläggning

LIKABEHANDLING DO konstaterar brister hos Försäkringskassan, Trafikverket och Försvarets materielverk när det gäller kartläggning av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman. Foto: Tomas Gunnarsson

Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman. Foto: Tomas Gunnarsson

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen varje år genomföra en lönekartläggning som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

I en lönekartläggning ingår bland annat att dela in de anställda i grupper för att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har gjort en tillsyn av totalt tio myndigheter varav man hittade brister i lönekartläggningen hos tre av dessa; Försäkringskassan, Försvarets materielverk och Trafikverket.

Bristerna innebär bland annat att de tre myndigheterna har gjort felaktiga gruppindelningar och därför inte haft någon komplett kartläggning av de löneskillnader som ska analyseras. I vissa fall har myndigheterna konstaterat att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män, men inte tagit ställning till om dessa har något samband med kön.

– En arbetsgivare som konstaterar att det skulle kunna finnas ett samband med kön måste givetvis gå vidare i den analysen. Syftet med lönekartläggningen är ju just att upptäcka och därefter undanröja osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män, säger DO Lars Arrhenius, i ett pressmeddelande.

DO kommer under hösten att följa upp myndigheternas lönekartläggningsarbete och kontrollera att de rättar sig efter lagens krav.

Therese Johansson

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Nya siffror: Så stor är löneskillnaden mellan könen ...

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor vari...
7 mars, 2023

Experten: Här är bästa tipsen när du ska förhandla lön

ARBETSMARKNAD Inflationen är skyhög och omvärlden skakig...
6 mars, 2023

Klockan vrids bakåt - löneskillnaden mellan könen ökar

LÖN Kvinnor börjar jobba gratis klockan 16:12....
22 februari, 2023