18 mars, 2022

DO: Risk för diskriminering vid automatiserade beslut

LIKABEHANDLING Statliga myndigheter behöver mer kunskap om riskerna för diskriminering vid automatiserade beslut, konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i en ny rapport.

Jennie Bäckman, utredare på DO och en av rapportförfattarna. Foto: Hans Alm/DO

Jennie Bäckman, utredare på DO och en av författarna till rapporten ”Transparens, träning och data”.

Foto: Hans Alm/DO

DO har kartlagt hur statliga myndigheter använder automatiserat beslutsfattande och vad de har för kunskap om riskerna med det. 14 av 34 tillfrågade myndigheter i rapporten svarar att de använder automatiserat beslutsfattande, bland annat Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Skatteverket och Försäkringskassan. Många har infört verktyget för att öka effektiviteten och korta handläggningstiderna. De upplever också att ärendehanteringen på så sätt blivit mer likvärdig, enhetlig och rättssäker och att den leder till färre överklaganden. Men även vid automatiserat beslutsfattande finns det risk för diskriminering, vilket många myndigheterna saknar tillräcklig kunskap om, anser DO.

Till exempel konstaterade DO vid två tillsynsbeslut ifjol att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket brutit mot diskrimineringslagen när de automatiskt uteslöt sökande till militärtjänst som uppgett diagnosen ADHD eller autism från möjligheten att göra en individuell bedömning.

– De stora riskerna med automatiserat beslutsfattande är om nödvändig data saknas, det finns en snedvridning i dem, eller att de reproducerar historisk diskriminering. Sedan finns det risk för bristande transparens, vilket gör det svårt för individen att upptäcka diskriminering och för myndigheten att rätta till saken, säger Jennie Bäckman, utredare på DO och en av författarna till rapporten ”Transparens, träning och data”.

Det är angeläget att synliggöra de risker som finns, tycker DO, Lars-Arrhenius. Foto: Tomas Gunnarsson

Rapporten visar att många myndigheter saknar tydliga styrdokument för att säkerställa att individer inte missgynnas vid automatiserade beslut. 10 av 14 myndigheter gör riskanalyser vid implementering av automatiserat beslutsfattande, men bara 4 tar hänsyn till grunderna i diskrimineringslagen vid det arbetet. Samma siffror gäller för kvalitetsuppföljningar.

Trots bristerna så svarar få av myndigheterna i undersökningen att de behöver mer kunskap för att minska risken för diskriminering.

– I våra intervjuer framkommer att det finns en medvetenhet och vilja att göra rätt. De har tagit hänsyn till massor av lagar, men inte till diskrimineringslagen, säger Jennie Bäckman.

”Det är nu extremt angeläget att utveckla kunskapen vad gäller AI och automatiskt beslutsfattande och synliggöra de risker som finns”, skriver DO Lars Arrhenius i myndighetens pressmeddelande om rapporten.

I vår ska DO kontakta myndigheter för att öka kännedomen om risker för diskriminering vid tillämpningen av automatiserat beslutsfattande.

Läs rapporten på DO:s webbplats.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023

Tvära kast skapar oro

MIGRATION Oro för att kollegor söker sig till andra ...
14 december, 2022

Studenter kritiska till budgeten – ”Levererar inte a...

EKONOMI Budgeten innehåller inte de förbättringar ...
9 november, 2022