Avtal

Akademikern
Foto: Olof Holdar. Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S.

Klart: Nytt statligt avtal med fokus på hållbart arbetsliv

I dag skrivs ett nytt kollektivavtal för statligt anställda akademiker under. Överenskommelsen innehåller en större satsning på ett mer hållbart arbetsliv. ”Det blev ett väldigt bra avtal”, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.
Akademikern
Akademikern
Hallå där Maria Johansson, biträdande förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, som tillsammans med sina ombudsmän förhandlar om en rad nya kollektivavtal för dem som jobbar inom privat sektor.
Akademikern
Akademikern
En lyckad förhandling kan bli starten på en lång relation.
Akademikern
Akademikern
Foto: Anna Simonsson. Anders Hammarbäck.

Tema ihop: Hjärter kung

Nu jobbar fack och arbetsgivare tillsammans för att minska sjukskrivningarna. Annat var det för ett år sedan. Då stod de långt ifrån varandra. Medlaren Anders Hammarbäck parade ihop dem.
Akademikern
Akademikern
Ulrika Lindstrand, Sveriges ingenjörer, Martin Linder, Unionen  och Anna-Karin Hatt, Almega,
Foto: Åsa Ellsäter. Ulrika Lindstrand, Sveriges ingenjörer, Martin Linder, Unionen och Anna-Karin Hatt, Almega, presenterade överenskommelsen igår.

Förhandlingschef om flexpension: Glädjande för våra medlemmar

Att parterna nu är överens om flexpension är mycket positivt tycker Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef. ”Det är rätt håll att gå för att öka pensionsavsättningen” säger han.
Akademikern
Akademikern
Martin Linder, Unionen, Ulrika Lindstrand, Sveriges ingenjörer och Anna-Karin Hatt, Almega. Foto: Camilla svensk/Sveriges ingenjörer/Åsa Ellsäter
Martin Linder, Unionen, Ulrika Lindstrand, Sveriges ingenjörer och Anna-Karin Hatt, Almega. Foto: Camilla Svensk/Sveriges ingenjörer/Åsa Ellsäter

Klart: Nytt avtal om flexpension

Förhandlingarna mellan Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer har gått i mål. Idag har parterna tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag.
Akademikern
Akademikern
2016 var ett händelserikt avtalsår, enligt Medlingsinstitutet. 498 kollektivavtal har tecknats och de berörde 2,7 miljoner löntagare. Flexpension var en av de mest brännande frågorna under året.
Akademikern
Akademikern
Foto: Margareta Bloom Sandebäck.

Nya Akademikern: Får du göra lönekarriär?

Hur rik vill du bli på ditt jobb? Det bör gå att fördubbla lönen under yrkeslivet, anser facket. Men i många branscher är det svårt. Hur ser det ut för dig?
Akademikern
Akademikern
Nu har parterna lämnat över sina mål och krav om vad de vill åstadkomma i avtalsrörelsen. Akademikerförbundet SSRs förhandlingschef Markus Furuberg tror att det svåraste blir att få till en tydlighet i avtalet.
Akademikern
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Lön i fokus i avtalsrörelsen

Arbete och utveckling måste ge resultat i högre lön. Det menar Akademikerförbundet SSR, där förbundsstyrelsen nu har stakat ut riktningen i avtalsrörelsen.
Akademikern