28 maj, 2024

Allt från kongressen 2024

KONGRESS 2024 En ny styrelse valdes, kongressen enades om ett gemensamt uttalande och en lång rad beslut fattades om hur Akademikerförbundet SSR ska jobba under kommande tre år.

134 motioner behandlades på Akademikerförbundet SSR:s kongress 2024.

Foto: Theresia Viska

Den nya styrelsen som nu tar vid var den som föreslogs av valberedningen. Även om diskussioner fördes och andra namn fanns att rösta på, bjöd omröstningen på kongressens sista dag inte på några överraskningar i den frågan.

Hela nya styrelsen hittar du här ››

Ny styrelse vald – Heike Erkers omvald

Under de tre dagar som kongressen pågick behandlades hela 134 motioner. Många bifölls eller avslogs enligt förbundsstyrelsens förslag. Men i vissa frågor röstade kongressen mot förbundsstyrelsen.

Några beslut som fattades var:

Utred organiseringen av distriktsföreningarna – Bifall

Motionen kom från Distrikt Stockholm södra och handlar bland annat om att organisera distriktsföreningarna i förhållande till boendeort i stället för arbetsort. Förslaget fick stöd från förbundsstyrelsen och kongressen röstade ja.

Inrätta kontor i Göteborg och Malmö med ombudsmän som kan företräda medlemmar inom det närliggande geografiska området – Avslag

Motionen kom från bland annat lokalföreningen i Malmö och fick stöd från Distrikt Göteborg. Förbundsstyrelsen argumenterade emot, bland annat med förklaringen att kansliet är till för hela landet och den organisation som föreslås skulle kosta på bekostnad av övriga landet. Förbundsstyrelsen fick stöd bland annat från Distrikt Norrbotten. Kongressen röstade nej till motionen.

Våld i nära relation som en arbetsgivarfråga – Bifall

En motion från Gunilla Wurtzel och Emilia Elming föreslog stöd till förtroendevalda att driva frågan om våld i nära relation som en arbetsmiljöfråga. De två första delarna av motionen fick stöd av förbundsstyrelsen, nämligen att den ska verka för att förtroendevalda får utbildning i frågan samt att stötta förtroendevalda att driva frågan inom kommuner och regioner.

Däremot ansåg förbundsstyrelsen att delarna om att påvisa att behovet av att kunskapen ska finnas inom företagshälsovården och att verka för tydliga riktlinjer, exempelvis att frågan ska tas upp systematiskt vid utvecklingssamtal är ett arbete som redan bedrivs av förbundet och att de ska anses besvarade.

Men kongressen ville annorlunda och röstade för ett bifall även i dessa delar.

Öka antalet medlemmar som jobbar med HR-frågor – Bifall

Distrikt Västerbotten föreslog att förbundet ska jobba mer aktivt för att värva fler HR-medlemmar. Detta såg förbundsstyrelsen positivt på och föreslog bifall och kongressen röstade ja till motionen.

Antidiskriminering vid anställningar i förbundet – Avslag

Två motionärer i Skåne föreslog att förbundsstyrelsen ska se till att antidiskriminering och representation ges en självklar del i rekryteringsprocesser till Akademikerförbundet SSR. De argumenterade för att det skulle göra förbundet mer relevant och locka fler medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslog nej till motionen och Heike Erkers gick upp i talarstolen och förklarade att även om frågan är viktig så är det inte rimligt att ändra på representationen genom att styra rekryteringen till kansliet.

– Det stora problemet ligger inte på kansliet, det ligger här där det är vi själva som nominerar kongressombud. Gör vi det här till en kanslifråga tycker jag att vi har gjort bort oss i den här frågan. Kanske är det ett jättebra uppdrag för distriktsföreningarna att jobba med framöver?

Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och röstade nej till motionen.

Inkludera klimatarbetet i avtalsförhandlingarna – Besvarad

Studentrådet hänvisade till det akuta klimatläget i dag och för kommande generationer och föreslog att den gröna omställningen inkluderas i kommande avtalsförhandlingar.

Förbundsstyrelsen tackade för motionen och höll med om det allvarliga läget. Men i förhandlingar med arbetsgivaren önskar styrelsen ha full frihet. ”Det betyder inte att frågan faller mellan stolarna eller att vi glömmer bort det här”, sade Niklas Eldholm och föreslog att motionen skulle anses besvarad.

Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje med 48 röster mot 30.

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli klimatneutralt

Socialtjänsten är inte huvudman för bostadsförsörjningen – Nej och ja

Distrikt Stockholm mellan föreslog att förbundet ska driva opinionsbildning för att medvetandegöra allmänhet och myndighet om att socialtjänsten inte är ansvarig för bostadsförsörjning. Samt att förbundsstyrelsen ska belysa problematiken med rådande bostadsbrist i landet. Detta till följd av uppmärksammade inslag i medier om hur bostadslösa skickas mellan kommuner, något som har lett till hot mot socialsekreterare.

Förbundsstyrelsen fick kongressen med sig i sitt förslag att bifalla delen om att belysa problematiken med bostadsbrist, men att avslå förslaget att driva opinionsbildning.

Namnbyte av Akademikerförbundet SSR – Avslag

Dags att slopa ”SSR” och byta namn till endast Akademikerförbundet? Det föreslog en motionär och fick stöd från bland annat Distrikt Skaraborg. Men förbundsstyrelsen ville behålla hela namnet och beskriva förbundet som Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och röstade nej till namnbyte.

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

Stärk arbetsmiljölagstiftningen – Bifall

Distrikt Stockholms södra föreslog att förbundet ska utreda hur arbetsmiljölagstiftningen kan stärkas för att öka arbetsgivares ansvar för en god arbetsmiljö även i hemmet, samt att förbundet verkar för att öka arbetsgivares strävan för densamma. Förbundsstyrelsen ville se en annan lösning, och ville inte bifalla. Men kongressen gick på motionärernas linje och röstade ja till motionen.

Fakta / Kongressens uttalande 

Efter viss debatt om vilka yrkesgrupper som skulle nämnas och inte nämnas enades kongressen om ett uttalande:

Ett öppet och demokratiskt Sverige

Genom politiska beslut med mål att bekämpa gängkriminaliteten och kraftigt begränsa invandringen byggs nu Sverige om.

Våra medlemmar jobbar i samtliga sektorer. Vi är välfärdens akademiker.

Våra medlemmar är proffs på allt från förebyggande arbete till vägen ur kriminalitet, till vägen in i arbete för alla. Vi vet hur unga på glid får fast mark under fötterna. Vi vet vad som fungerar och inte fungerar.

Införandet av angiverilag, visitationszoner, uppluckrad sekretess, inre gränskontroll, återtagna permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap, sänkt straffrättsålder, barn i fängelse och krav på hederligt levnadssätt löser inga samhällsproblem. Tvärt om skapar de dem.

Det är förslag som urholkar demokratin, människors lika värde och rättssäkerheten.

De urholkar det samhällskontrakt och den tillit som är demokratins grundbult.

De drar isär människor och säger att alla inte är lika mycket värda.

De stänger gränser för människor som behöver fly, och som vi behöver. Inte minst på vår arbetsmarknad.

Lyssna på forskningen och professionen. Den politik som nu drivs riskerar att leda till ett slutet land där misstro råder, där främlingskap i stället för sammanhållning är normen och där demokrati inte är en självklarhet

Vi måste vända samhällsdebatten för att skapa mer framtidstro och öppenhet. Med lösningar som fungerar. Akademikerförbundet SSR står alltid upp för ett öppet och demokratiskt Sverige. Igår, idag imorgon!

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Debatt: Skolkuratorns uppdrag är dubbelt

DEBATT En skolkurator måste kunna möta elever i e...
20 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna so...
18 juni, 2024


Läs även

Har du kollegor som strejkar? Så ska du agera

STREJK Som kollega och medlem i Akademikerförbund...
14 juni, 2024

Expo: Facket kunde gjort mer i EU-valrörelsen

POLITIK Ytterhögern flyttar fram sina positioner i...
11 juni, 2024

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Invän...

ARBETSRÄTT De kritiserade bakgrundskontrollerna i Söd...
11 juni, 2024

Förslaget: Ny myndighet mot ungdomskriminalitet

POLITIK Regeringen föreslår att en ny myndighet in...
10 juni, 2024