31 augusti, 2023

Akademikerförbundet SSR: ”Man rycker undan mattan för professionen”

POLITIK Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet SSR, är starkt kritisk mot anmälningsplikten och ser stora faror vad gäller tilliten till socialtjänsten.

Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet SSR, ser farhågor med angiverilagen. Foto: Getty/Akademikerförbundet SSR

Trots omfattande kritik från välfärdens medarbetare och arbetsgivare går regeringen vidare med förslaget att offentligt anställda inom välfärden ska ange papperslösa.

En redan pågående utredning får nu i uppdrag att se över om kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Utredaren ska också se över vilka konsekvenser det kan få om man inte följer anmälningsplikten. Undantag kan komma att bli aktuella, till exempel inom sjukvården, enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet SSR, ser stora faror för socialtjänsten om anmälningsplikten blir verklighet. Hon befarar att det kan få minst lika allvarliga konsekvenser som desinformationskampanjen mot socialtjänsten fått.

– Anmälningsplikten kommer att vara direkt kontraproduktivt för det brottsförebyggande och socialt förebyggande arbetet. Det kommer att starkt påverka tilltron till socialtjänsten, inte bara för papperslösa utan för människor i stort, och göra det än svårare för socionomer att utföra sitt arbete. Man rycker undan mattan för professionen.

Kan socialtjänsten komma att undantas från anmälningsplikten?

– Linjen är ju att inga verksamheter ska undantas, dock har sjukvården varit på tal, men det återstår att se. Socialtjänsten har inte ens nämnts, varken i direktiven från Tidöpartierna eller i debatten i stort. Det handlar precis som för sjukvården och skolan om mänskliga rättigheter, men när det gäller socialtjänsten finns som sagt ytterligare en aspekt: tilliten. Det går inte att jobba förebyggande om människor misstror hela verksamheten.

Läs också

›› Uppdrag: utred konsekvenser för den som vägrar anmäla

›› Socialtjänstministern: Uppenbar risk att tilliten påverkas

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023