18 oktober, 2021

Så svarar myndigheterna om återgången till kontoret

ARBETSMILJÖ Akademikern har frågat 10 statliga myndigheter om hur de planerar för återgången till kontoret sedan Folkhälsomyndigheten slopat rekommendationen om hemarbete.

Handsprit vid jobbdatorn.

Foto: Getty

"Starten för att börja återgå kommer tidigast att vara 1 november"

Arbetsförmedlingen

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Nej, inte ännu. Myndigheten planerar just nu för en successiv återgång i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta ser olika ut beroende på var i landet verksamheten finns samt de lokala förutsättningarna på det fysiska arbetsstället och orten. Starten för att börja återgå kommer tidigast att vara 1 november, men vissa verksamheter på myndigheten väljer att påbörja återgång senare för att kunna förbereda lokaler, återta utlånad utrustning samt för att hinna riskbedöma och genomföra eventuella nödvändiga åtgärder utifrån detta.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Vi har hela tiden haft anpassningar på våra arbetsställen utifrån lokalernas beskaffenhet, vilken typ av verksamhet som finns i lokalerna och storleken på arbetsstället. Man kommer att gradvis fasa ut dessa i takt med att personal återkommer, men det beror helt på hur smittspridningen utvecklas under hösten och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

"Från och med 1 januari kommer vi att jobba som vanligt, men många kommer att ha distansarbete två dagar per vecka."

Barnombudsmannen

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Ja. Sedan den 1 oktober arbetar vi på kontoret en dag per vecka, från och med 1 november arbetar vi på kontoret två dagar per vecka. Från och med 1 januari kommer vi att jobba som vanligt, men många kommer att ha distansarbete två dagar per vecka.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Ja. Vi håller avstånd till varandra, i mötesrum och lunchrum, även utomhus och vi uppmanar till att tvätta händerna ofta. Medarbetare som har symptom ska stanna hemma. Vi tar inte emot några delegationer eller större besök på kontoret, men det öppnar vi upp för från den 1 november.

"Det finns inte längre en avrådan från att arbeta på kontoret"

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Nej, ingen generell återgång till kontoret än, men det finns inte längre en avrådan från att arbeta på kontoret. En succesiv återgång genomförs under hösten och från 1 november är kontoret är det normala men möjlighet kommer finnas att fortsatta att arbeta en viss del på distans om det passar verksamheten och arbetsuppgifterna.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst
Vi genomför risk och konsekvensanalyser för att fånga upp riskerna för återgången och omhänderta dem på bästa sätt.

"Till att börja med arbetar som mest 20 personer per dag på kontoret."

Jämställdhetsmyndigheten

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Vi återgår stegvis till kontoret. Till att börja med arbetar som mest 20 personer per dag på kontoret. Tanken är att senare kunna fortsätta att delvis arbeta hemifrån och utreda hur vi ska göra på längre sikt.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Vi genomförde anpassningar för att minska smittspridning under 2020, bland annat genom att öka avståndet mellan arbetsplatserna och tillhandahålla desinfektionsmedel. De flesta anpassningar kvarstår, samtidigt som vi endast ska vara 20 personer på kontoret per dag.

"Vi uppmuntrar de medarbetare som inte är fullvaccinerade att hålla avstånd."

Kriminalvården

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Majoriteten, cirka 90 procent, av medarbetarna inom Kriminalvården har arbetat som vanligt under pandemin. För de medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån, cirka 10 procent, kommer de arbeta både från hemmet och från arbetsstället under hösten. Respektive medarbetare och chef kommer överens om i vilken omfattning arbete från hemmet respektive arbete från arbetsstället ska ske.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst
Inom Kriminalvården har olika anpassningar gjorts beroende på verksamhet. I vissa arbetsmoment har vi bedömt det rimligt att fortfarande hålla avstånd, exempelvis när klient besöker frivården eller transporteras. Vi tillhandahåller handsprit och uppmuntrar de medarbetare som inte är fullvaccinerade att hålla avstånd i den mån arbetsuppgifterna tillåter det. Uppstår det en smittspridning bland klienter eller medarbetare finns särskilda rutiner framtagna som exempelvis innebär att nivån på skyddsutrustning höjs till dess att smittan är borta. 

"Vi har två obligatoriska veckodagar då alla medarbetare ska vara på plats på kontoret"

Myndigheten för delaktighet, MFD

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Från och med den 29 sep fram till den 15 november erbjuder vi alla medarbetare möjligheten att komma in och jobba på kontoret igen i den utsträckning man önskar. På så vis blir det en möjlighet för en successiv återgång för den som önskar. Från och med den 15 november blir det fortsatt möjligt att arbeta på distans enligt våra framtagna riktlinjer för distansarbete, som då kommer kräva en särskild skriftlig överenskommelse om distansarbete mellan chef och medarbetare. Närvaron på kontoret behöver vara mer än 50 procent under en månad. Vi har två obligatoriska veckodagar då alla medarbetare ska vara på plats på kontoret.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Vi har stora lokaler där det finns möjlighet att hålla avstånd. Tillgång till handsprit. Tydlig information till medarbetare om att stanna hemma vid förkylningssymtom.

"Vi har även fortsatt placerat ut desinfektionsservetter för rengöring av tangentbord och liknande utrustning"

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Vi har öppnat upp helt för arbete på kontoret sedan den 29 september. Under oktober och november kommer vi succesivt att trappa upp närvaron på kontoret. Hur mycket varje medarbetare jobbar på kontoret respektive på distans bestäms i nära dialog mellan chef och medarbetare. Vi har ännu inte tagit ställning till möjligheterna till distansarbete därefter.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Vi uppmanar alla medarbetare att fortsatt vara noga med sin handhygien och har placerat ut handsprit i alla allmänna utrymmen. Vi har även fortsatt placerat ut desinfektionsservetter för rengöring av tangentbord och liknande utrustning. Vi har skapat möjligheter att sitta utspritt i lokalerna vid fikastunder och lunch och uppmanat medarbetarna att visa hänsyn till varandra. Vi uppmanar också de medarbetare som visar symptom att stanna hemma.

"Vi antecknar närvaro i ett gemensamt och digitalt excel-dokument, så att vi kan undvika att alla kommer samtidigt."

Nordens välfärdscenter

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Ja. Vi har en öppenhet för att vi ska kunna arbeta hemifrån några dagar i veckan. Vi tycker samtidigt att det är viktigt att vi ses på kontoret, efter så lång tid med Zoom- och Teamsumgänge. Så alla är inne några dagar varje vecka, lite som det passar.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Att kunna åka in till/från jobbet vid tider när det inte är fullt i kollektivtrafiken. Vi antecknar närvaro i ett gemensamt och digitalt excel-dokument, så att vi kan undvika att alla kommer samtidigt.

"Inte mer än hälften av medarbetarna från varje enhet är på plats samtidigt."

Statens Institutionsstyrelse

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Nej, inte fullt ut. Fram till årsskiftet sker kontrollerad återgång till kontorslokalerna. Respektive chef ansvarar för sina medarbetare.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Inte mer än hälften av medarbetarna från varje enhet är på plats samtidigt. Inga utbildningar med andra arbetsställen som kräver resor.

"Hittills har ungefär 50 procent av oss valt att åka till kontoret mer regelbundet."

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Har ni gått tillbaka till kontoret?
Ja, vi har återgått till kontoret till viss del. De som vill är välkomna att arbeta på kontoret men det är fortfarande lika tillåtet som det var under pandemin att arbeta hemifrån för den som önskar. Hittills har ungefär 50 procent av oss valt att åka till kontoret mer regelbundet.

Har ni gjort några anpassningar för att minska risken för smittspridning på kontoret i höst?
Nej, inga nya. Vi fortsätter följa de allmänna råden som gällde under pandemin med den skillnaden att vi nu är välkomna in till kontoret. Vi är en liten arbetsstyrka som sitter i ett relativt stort kontor så för oss handlar det mest om att hålla sig hemma om man inte mår bra, fortsätta sprita händerna, osv.

Läs mer >> Stor skillnad i hur myndigheter hanterar återgången till arbetsplatsen

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla in senaste statistiken

LÖN Dags att förhandla om din lön? Här är färs...
14 maj, 2024