31 augusti, 2018

Vi svarar: Vem ansvarar för min arbetsmiljö?

Ingen introduktion och för stor arbetsbelastning mötte Annika när hon som bemanninganställd hyrdes ut till en kommun. Till vem ska hon vända sig?

linn

Linn Skau är ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Foto: Sandra Johnson

Detta har hänt

Annika är socionom och är anställd på ett bemanningsföretag som hyr ut socionomer. Hon hyrs ut till en kommun och på enheten där hon jobbar finns arbetsmiljöproblem: Hon har inte fått introduktion och har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter utan att ständigt jobba över. 

Annika har tagit upp detta med sin chef på arbetsplatsen men hon upplever inte att hon får gehör eller att arbetsgivaren gör något åt saken. Chefen är själv stressad på grund av hög arbetsbelastning och en hög personalomsättning och Annika känner sig inte riktigt prioriterad som inhyrd arbetskraft. Chefen på arbetsplatsen har hänvisat Annika till hennes chef på bemanningsföretaget. Annika känner sig vilsen och undrar vem som bär ansvaret för hennes arbetsmiljö.

Detta gäller

Linn Skau, ombudsman på Akademikerförbundet SSR svarar:

Ansvaret för arbetsmiljön för anställda i bemanningsföretag är enligt arbetsmiljölagen delat mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget. Ansvaret är alltså gemensamt och kan inte förhandlas bort. 

Inom det gemensamma ansvaret ingår speciella ansvarsområden där båda parter måste samverka för att den bemanningsanställda ska ha en säker arbetsmiljö – innan, under och efter en uthyrningsperiod. 

Kundföretaget ska sörja för att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö, samt står för arbetsledning. Bemanningsanställda ska omfattas av kundföretagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

Bemanningsföretaget har ansvar för sina konsulter och vilka arbeten de hyrs ut till och för till exempel rehabilitering och utbildning.

Du som är bemanningsanställd har rätt till samma goda arbetsmiljö som alla andra på arbetsplatsen, du ska känna dig trygg och välkommen. Det är därför viktigt att du får information om vem du ska vända dig till med frågor om arbetsmiljön, vilka som är dina närmaste chefer och eventuella handledare. Du ska även få information om vilka som är skyddsombud och fackliga företrädare på arbetsplatsen. 

Din chef ska se till att arbetsmiljön är bra, men det är viktigt att du som anställd signalerar när något är fel så att arbetsgivaren är medveten om det. Om du upptäcker att det finns brister i arbetsmiljön som kan leda till fysiska eller psyiska skador ska du genast kontakta chefen på arbetsplatsen och ditt bemanningsföretag.

Ditt bemanningsföretag är din arbetsgivare och ansvarar för att arbetsplatsen som du hyrs ut till undersöks och riskbedöms, att du får en god introduktion på den arbetsplatsen och att du har det bra under uthyrningsperioden. Ditt bemanningsföretag ska ha regelbunden kontakt med dig samt stötta dig och följa upp ditt arbete. 

Om det finns skyddsombud och fackliga företrädare kan du även vända dig till dem. Skyddsombud kan företräda dig vid problem i arbetsmiljön och begära att arbetsgivaren gör något åt dessa. Det finns tre typer av skyddsombud: Bemanningsföretagets, kundföretagets och Akademikerförbundet SSR:s regionala skyddsombud. 

Så får du hjälp

När Annika ringde SSR Direkt för att ta reda på vem som bär arbetsmiljöansvaret berättade vi att ansvaret är gemensamt och delat. Vi föreslog att Annika skulle börja med att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Vi rådde henne vidare att med stöd av skyddsombudet boka ett gemensamt möte med de båda cheferna där hon får redogöra för hur hon upplever arbetsmiljön. 

Så gick det

Annika vände sig till skyddsombudet på arbetsplatsen. Det tog genast kontakt med skyddsombudet på bemanningsföretaget och de bokade ett möte med de båda arbetsgivarna. På mötet deltog Annika, de båda cheferna samt skyddsombudet på arbetsplatsen. De hade en konstruktiv dialog kring arbetsmiljön. Chefen på kommunen beklagade att han inte hade tagit tag i saken tidigare, Annika hade ju signalerat att något inte stod rätt till. 

Cheferna var angelägna om att hantera frågan omgående. Chefen på kommunen berättade att han sedan tidigare planerat in en arbetsmiljödag för hela arbetsgruppen, då det visat sig att det fanns fler på enheten som mådde dåligt. Skyddsombudet lovade att vara fortsatt delaktig i ärendet. Annika blev dessutom erbjuden samtalsstöd via företagshälsovården.  

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024