12 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA När politiken kommer med förslag som tassar på rättssäkerhetens principer eller minskar allmänhetens förtroende för exempelvis socialtjänsten så ska vi hålla emot. Det skriver förbundsordförande Heike Erkers i en krönika.

Heike Erkers

Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Foto: Sandra Johnson

Som fackförbund står vi inför stora utmaningar. Vi kommer behöva stärka vår röst i samhällsdebatten. Det handlar både om att bli en starkare röst i professionsfrågor, hur våra medlemmars kompetens ska tas tillvara på bästa sätt. Men också att vara en tydlig aktör i det politiska samtalet om samhällsutvecklingen.

Vi är inte partipolitiska men vi har en skyldighet att stå upp för att värna våra värderingar när vi ser att både regeringsavtalet och samhällsdebatten innehåller så många förslag som helt ändrar den samhällsmodell vi vill ha.

Våra medlemmar kommer att bli krockkudden för vilket land Sverige ska bli framöver. När politiken kommer med förslag som tassar på rättssäkerhetens principer eller minskar allmänhetens förtroende för exempelvis socialtjänsten så ska vi hålla emot. Våra medlemmar ska inte förväntas anmäla sina klienter till polisen för bristande vandel.

Våra medlemmar i socialtjänsten har kunskapen att vända utvecklingen för unga på glid, men då krävs också resurser. Vi ser en riktning där politiken i allt högre grad vill lägga över det ansvar som borde vara förebyggande till de rättsvårdande myndigheterna.

Regeringens budget för 2023 missar helt målet. De säger att nyrekryteringen till gängen ska brytas men satsar bara på rättsväsendet och nästan inget på det förebyggande arbetet. 10 miljoner till 290 kommuners socialtjänst för förebyggande arbete är ett hån mot våra medlemmar.

Samtidigt är Kriminalvården och SiS är hårt pressade, med ytterligare straffskärpningar kommer det leda till trånga institutioner med sämre arbetsmiljö och gör det omöjligt att arbeta effektivt med rehabilitering. Vi får även rapporter om att de civilanställda inom polisen flyr när arbetsbördan blir för stor.

Medborgares trygghet är vårt ansvar. Nu kavlar vi tillsammans upp ärmarna och presenterar lösningar på problemen i stället för symbolpolitik.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Krönika: ”Åldrad och fattig, men rak i ryggen”

KRÖNIKA Charlotte Ortiz Falk, socialsekreterare i ...
17 januari, 2023

Bästa krönikorna från 2022

AKADEMIKERN Du har väl inte missat våra krönikörer? Hä...
20 december, 2022

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022