21 september, 2023

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid – ”Precis vad som behövs”

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens budget är otillräckliga, enligt både SKR och Akademikerförbundet SSR. Men miljardtillskotten till socialtjänsten välkomnas. ”Kommunerna står inför en väldigt stor utmaning”, säger Åsa Furén-Thulin vid SKR.

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR och Åsa Furén-Thulin, SKR, välkomnar regeringens och Sverigedemokraternas satsning på socialtjänsten.

Foto: Viktor Gårdsäter / SKR

Akademikerförbundet SSR varnar för att de generella tillskotten till välfärden i regeringens budgetproposition inte är tillräckliga och riskerar att tvinga fram uppsägningar i kommuner och regioner.

– Vi ser paniknedskärningar i hela välfärden, det är en riskabel strategi, säger förbundets ordförande Heike Erkers i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) befarar att de 10 miljarder kronor som regeringen och Sverigedemokraterna lägger på höjda generella statsbidrag till kommunsektorn inte räcker till. SKR beräknar att underskottet i kommuner och regioner motsvarar 28 miljarder kronor.

Men satsningen på socialtjänsten, som presenterades förra veckan, välkomnas. Nästa år ska en ny socialtjänstlag presenteras och för att reformen ska vara möjlig läggs miljarder de kommande åren på bemanning och höjd kompetens.

– Med det här har regeringen visat att den förstår att socialtjänsten är helt avgörande för det förebyggande arbetet och ett samhälle som håller ihop, säger Heike Erkers.

– Det är inte ofta våra medlemmar ute i socialtjänsten får ta del av nationella, offensiva satsningar inom deras verksamhetsområden och i deras professioner.

Även SKR välkomnar satsningen på socialtjänsten där regeringen 2024 lägger 200 miljoner kronor, 2025 1,2 miljarder och sedan 2,2 miljarder årligen mellan 2026 och 2028.

– Vi välkomnar att de här pengarna läggs på socialtjänsten, och att det finns en långsiktighet i regeringens beslut. Det är precis vad som behövs eftersom vi står inför stora utmaningar och omställningar, säger Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hon pekar på att socialtjänsten har stora utmaningar med kompetensförsörjning, ett ökat antal äldre, bristande tillit, gängkriminalitet och en ihållande desinformationskampanj. Allt detta kräver både tid och pengar.

– Kommunerna står inför ett tufft läge ekonomiskt och med svårigheter att hitta personal. Antalet orosanmälningar om barn som far illa ökar och det handlar om fler komplexa ärenden. Det är förstås en väldigt stor utmaning att samtidigt klara av att ställa om till nya arbetssätt och en annan organisation, och i det arbetet är regeringens satsning välkommen, säger Åsa Furén-Thulin.

Hur ska pengarna användas på bästa sätt?

– Jag tror att man måste göra en analys i den egna kommunen och titta på vad som behöver förändras just där. Vi har olika utmaningar i olika kommuner, men den stora förändringen för alla är att socialtjänsten behöver bli mer tillgänglig för att nå människor i behov av stöd och hjälp innan problemen vuxit sig stora. Här har vissa kommuner kommit längre än andra och jag tror att pengarna kan vara en viktig hjälp för att bland annat utveckla en gemensam grund för att fånga upp familjer och barn som behöver vår hjälp i ett tidigare skede. Kommunerna kan lära av varandra och jobba mer för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och för att bygga förtroende och rikta stödet dit det verkligen behövs, säger Åsa Furén-Thulin.

Åsa Furén-Thulin, SKR, konstaterar att pengarna inte räcker för att möta det ökande gängvåldet. Foto: SKR

För att stödja kommunerna i omställningen tilldelas SKR 20 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2028. Åsa Furén-Thulin tror att den summan kommer att räcka.

– SKR har varit tydliga med regeringen att det är bidrag som kommunerna själva styr över som behövs, men att det i vissa fall kan behövas överenskommelser för att ge stöd i ett utvecklingsarbete. Här behövs det både bidrag och en överenskommelse och vi är glada över att vi har fått det. Sen ska de medel som ges förvaltas på bästa sätt och det mesta ska självklart gå till kommunerna. Nu väntar förhandlingar med regeringen och då ska fackliga organisationer och socialchefsnätverket själva få berätta vad som är viktigt för dem att satsa på, så jag kan ännu inte säga exakt hur medlen ska användas.

Kan pengarna som tilldelas hjälpa till att möta det ökande gängvåldet?

– Nej, inte i detta skede. De är inte till för att möta den utmaningen utan ska användas för att långsiktigt ställa om socialtjänsten mot förebyggande arbete i ett tidigt skede och att bli mer tillgänglig, vilket på sikt förhoppningsvis ska leda till att bland annat utsatta barn och unga inte lockas in i gängkriminalitet. Till gängvåldet här och nu krävs extra stöttning till särskilt utsatta kommuner.

Åsa Furén-Thulin hoppas också att en omställning till en ny socialtjänstlag med mer fokus på det förebyggande arbetet på sikt ska frigöra resurser till de som har behov av mer omfattande stöd. Målet är att detta ska underlätta för socialtjänsten att rekrytera och behålla personal.

– Ja, jag tror att det kommer göra arbetet roligare för de som jobbar inom socialtjänsten och för de som pluggar till socionomer. Det kommer möjliggöra specialisering på ett helt annat sätt – en del kommer att kunna specialisera sig på utredningsarbete och andra på stöd och förebyggande arbete. Detta är oerhört positivt eftersom det kommer möjliggöra ett mer stimulerande arbete vilket i sin tur lockar fler att arbeta i den här branschen.

Carin Crona Fock

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Debatt: EU måste ta kampen mot nätjättarna

EU-VALET Sociala medieplattformar bör klassas som s...
7 maj, 2024

Kritik mot regeringen: Otydligt uppdrag till Sis

SIS Riksrevisionen har släppt en granskning so...
6 maj, 2024

Hackerattacken slog hårt mot HR – ”Inget funge...

HR När Kalmar kommun utsattes för en it-attac...
3 maj, 2024

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för före...

EU-VALET Kraftfulla åtgärder mot kompetensbristen k...
30 april, 2024