20 december, 2021

Unik forskning ska förhindra återfall för utmattade

FORSKNING En tredjedel av alla som har varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa sjukskrivs igen inom tre år efter att de har kommit tillbaka till arbetet. Ett unikt forskningsprojekt på Uppsala universitet ska ta fram stöd för att förhindra återfall. 

Trött på jobbet sömn

Många som har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom blir sjukskrivna igen efter att de har kommit tillbaka till jobbet.

Foto: Annika Clemens

– Psykisk ohälsa är den kategori av sjukdomar som leder till flest och längst sjukskrivningar och en jättestor andel är relaterad till stress. Det är den största utmaningen vi har när det kommer till sjukskrivningar, säger Alexander Rozental, forskare i psykologi vid Uppsala universitet, som ska leda forskningsprojektet.

Målet är att ta fram en metod som ska hjälpa personer som har kommit tillbaka till jobbet efter sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom.

– Det finns inget stöd i dag för personer som har genomgått behandling och är tillbaka på arbetet. De släpps lite vind för våg. Och det finns en stor risk att de blir sjukskrivna på nytt.

Stressrelaterade diagnoser har ökat kraftigt bland akademiker under senare år. I höstas presenterade Saco en rapport som visade att kvinnor drabbas oftare och särskilt mycket de som är anställda inom kommunal sektor.

Det finns behandlingar mot utmattningssyndrom som ger god effekt och minskar symtom som depression och stresskänslor. Trots det är det alltså en stor del av patienterna som blir sjuka igen efter att de har kommit tillbaka till jobbet och på det området saknas forskning.

– Den här studien är den första i sitt slag, säger Alexander Rozental.

Tanken är att stödet som tas fram ska vara självhjälpsbaserat och ges över internet. De som deltar ska vara tillbaka i arbete på minst 50 procent. De får instruktioner om övningar som ska göras och texter som ska läsas. Det handlar om hur de ska agera på sin arbetsplats (eller i hemmet om det är den privata situationen som orsakar stress). De ska också ha kontakt med en psykolog under tiden, troligtvis via videolänk.

– Tanken är att man ska jobba mycket själv på sin arbetsplats och ta hjälp av vårt stödprogram under tiden för att underlätta arbetssituationen.

För att ta fram stödprogrammet inleds forskningen med en intervjudel, där personer som har kommit tillbaka efter en sjukskrivning svarar på frågor om vilket stöd de saknar och vilka behov de har. Därefter utformas stödprogrammet som i slutändan också testas och utvärderas. Tanken är att rekrytera intervjupersoner brett och över hela landet.

Forskningen, som finansieras av Afa försäkring, ska pågå i tre år med start i början av 2022.

Alexander Rozental efterlyser mer forskning på området. Inte bara inom psykologi och vården utan även inom humaniora. Diagnosen utmattningssyndrom är unik för Sverige och för närvarande mycket omdebatterad.

– Den finns bara i Sverige och diagnosen är väldigt ifrågasatt. I andra länder kanske motsvarande symtom diagnostiseras som depression eller akut stressreaktion. Det är ett problem när man bedriver forskning på området. Det finns mycket att göra.

Alexander Rozental, forskare vid Uppsala universitet.

Annika Clemens

Senaste nytt

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR AI och maskininlärning får allt större bet...
7 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023


Läs även

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR AI och maskininlärning får allt större bet...
7 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023