6 maj, 2018

Umeås lokalförening: ”Motionerna är ett bra sätt att påverka”

KONGRESS 2018. Lokalföreningen i Umeå tillhör de som lämnat in flest motioner till Akademikerförbundet SSR:s kongress. ”Vi har motionskvällar med hela styrelsen där vi samlar ihop oss och skriver tillsammans”, säger Maj-Lis Markström som är på kongressen för femte gången.

umea

Maj-Lis Markström och Eva Österlund från lokalföreningen i Umeå. Foto: Stina Loman

Skolkurator Maj-Lis Markström har varit fackligt aktiv i 21 år och är vice ordförande i Umeås distriktsförening och ledamot i lokalföreningen. Hon var på plats under Akademikerförbundet SSR:s kongress tillsammans med Eva Österlund, socialsekreterare i Umeå och ledamot i lokal- och distriktsförening.

– Det har varit jättetrevliga dagar, det är alltid så roligt och lärorikt att träffa folk från andra delar av landet och se att vi jobbar med ungefär samma saker men med olika förutsättningar, säger Maj-Lis Markström som är på sin femte kongress.

Eva Österlund är på sin första kongress.

– Det har varit en intressant kongress med bra blandning av förhandlingar och seminarier. Det har varit bra att regeringspolitiker varit här och att få höra hur de tänker om vårt område, det har blivit en bekräftelse på att vi finns och att det finns en fungerande plan för framtiden, säger hon.

Lokalföreningen i Umeå tillhör de som lämnat in flest motioner till kongressen, 21 av totalt 86 stycken.

Hur kommer det sig?

– Vi vet att motionerna är ett bra sätt att påverka. I Umeå har vi motionskvällar inför varje förbundskongress där hela lokalstyrelsen deltar. Vi samlar ihop oss vid en after work och skriver ner våra motioner tillsammans, säger Maj-Lis Markström och berättar att Umeås lokalförening brukar tillhöra dem som har flest motioner på kongressen.

Både Maj-Lis Markström och Eva Österlund tycker att motion 70, där lokalföreningen föreslog en samlad etisk kod, varit särskilt viktig. Motionen bifölls dock inte.

– Tittar man på exempelvis läkare så har de en etisk kod i sin profession som innebär att de kan säga nej till arbetsuppgifter om det inte följer deras etik. Vi vill ha en liknande kod. I de politiska vindarna som blåser nu måste vi ha rätt att säga nej till att utföra vissa uppgifter som kan komma från politiskt håll. Det är bra att motionen kom upp även om den inte bifölls, säger Maj-Lis Markström.

Hon tycker också att motion 8, där lokalföreningen ville att förbundet ser över den individuella lönemodellen för socionomer och dess för- och nackdelar införa kommande lönesamtal, är viktig. Kongressen ansåg att motionen var besvarad.

– Vi ser att lönerna har stigit men att den individuella lönesättningen inte är så individuell, lönerna för dem som jobbat länge släpar efter. Individuell lönesättning är också ganska godtyckligt om man har en chef som inte tycker om en, då kan du prestera på en hög nivå men fortfarande få en låg lön. Man borde titta närmare på detta för att se att alla har en rimlig löneutveckling, säger Maj-Lis Markström. 

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Så beslutade kongressen

Akademikern

Senaste nytt

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR AI och maskininlärning får allt större bet...
7 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023


Läs även

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023