25 november, 2020

Två av tre har för mycket att göra på jobbet

De allra flesta som arbetar tycker att jobbet är stimulerande och intressant. Men många har för mycket att göra och upplever att de har psykiskt ansträngande jobb.

robert-bye-unsplash

Över 60 procent av alla som arbetar upplever för hög arbetsbelastning.

ROBERT BYE / UNSPLASH

Var tredje person som arbetar med vård, omsorg, sociala tjänster och inom utbildning uppger att jobbet är psykiskt ansträngande. Även i övriga sektorer finns många som upplever att arbetet är psykiskt ansträngande, både bland män och kvinnor.

Det framkommer i en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort av arbetsmiljön för de drygt 5 miljoner svenskar som jobbar.

Rapporten visar också att de allra flesta trivs på jobbet. Tre av fyra uppger att de har ett mycket intressant och stimulerande arbete. Om man räknar med även dem som tycker att de i viss mån har ett stimulerande jobb kommer siffran upp i mer än 96 procent.

Men många har också för mycket att göra på jobbet. Över 60 procent av alla som arbetar uppger att arbetsbelastningen är för hög. Bland kvinnor mellan 30 och 64 år uppger sju av tio att de har för mycket att göra.

När hög arbetsbelastning kombineras med lite kontroll och inflytande på jobbet ökar risken för negativ stress. Arbetsmiljöverket beskriver detta som jobb med hög anspänning och detta är vanligare bland kvinnor (30 procent), men förekommer också hos var femte man som jobbar.

− Problemen med stress, höga krav och litet inflytande är inte nya och vi ser att de förstärks nu under coronapandemin, inte minst inom vård, omsorg och skola. Vi är mitt inne i en pandemi, ingen vet när den är över och det spär på stressen och oron. Det här är allvarligt, eftersom vi vet att det ökar risken för ohälsa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Samtidigt finns många som inte tror att de kommer att orka fortsätta jobba ända till 65 år, cirka 15 procent av kvinnorna och 11 procent av männen.

Undersökningen visar också att var fjärde kvinna under 30 har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Det framkommer också att 20 procent av kvinnorna och 10 procent av männen har utsatts för våld på jobbet.

− Det här är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sin arbetsplats. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar att förebygga utsatta situationer och på andra sätt stötta medarbetarna, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Vart annat år undersöker Arbetsmiljöverket hur landets sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. Resultaten i rapporten bygger på uppgifter från 7 000 personer som samlades in från hösten 2019 till våren 2020.

Annika Clemens

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Nästan varannan anställd på Sis-hem utsatt för hot

SIS Akademikerförbundet SSR kräver fler platse...
27 februari, 2023