17 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Trots det osäkra ekonomiska läget ser framtiden ljus ut för de flesta högskoleutbildade som kommer ut på arbetsmarknaden om fem år, enligt en rapport från Saco. Men för samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer är prognosen dystrare.

Anställningsintervju. Foto: Getty.

Rapporten "Framtidsutsikter – här finns jobben 2028" bygger på de olika Saco-förbundens bedömningar av arbetsmarknaden för deras yrkesgrupper.

Foto: Getty

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett 60-tal olika akademikeryrken förväntas se ut om fem år. Viktiga faktorer som påverkar prognoserna är hur många som finns inom ett yrke, hur många som utbildar sig och hur många som är på väg att gå i pension de kommande fem åren.

År av pandemi, krig i Europa, en skenande inflation och lågkonjunktur i sikte är faktorer som kan påverka framtidens arbetsmarknad. Men trots det osäkra läget står sig de flesta yrkesrollerna starkt, enligt rapporten.

Göran Arrius Sacoordförande. Foto: Saco

Göran Arrius

– Akademisk utbildning har historiskt varit det bästa skyddet mot arbetslöshet. Det är viktigt att komma ihåg när konjunkturläget skiftar, att utbildning är en investering på lång sikt, säger Göran Arrius, ordförande Saco, i ett pressmeddelande.

Det finns dock vissa undantag. För samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer kan det bli tuffare då det är hård konkurrens om jobben efter examen. Enligt rapporten kommer det 2028 finnas fler utbildade personer än jobb inom dessa yrkesgrupper, vilket gör att det kan vara svårt att få en tillsvidareanställning eller relevanta arbetsuppgifter. Stor konkurrens om jobben innebär en relativt hög risk för arbetslöshet.

– Både hjärtat och hjärnan ska vara med när man väljer utbildning. Det viktigaste är att man gör ett medvetet studieval. Målet är att ingen ska ångra sin utbildning, säger Göran Arrius.

Enligt Saco-rapporten råder det idag liten konkurrens om jobben för nyexaminerade socionomer på arbetsmarknaden. Det beräknas vara oförändrat om fem år.

Bäst framtidsutsikter har de som väljer en utbildning inom vård, skola och omsorg, alternativt ett yrke inom teknik, IT eller naturvetenskap. Exempel på̊ yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är lärare, ingenjörer och arbetsterapeuter. Även efterfrågan på̊ officerare väntas vara hög, då det är ett yrke som i hög grad påverkas av det osäkra omvärldsläget.

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Nya sätt att arbeta krävs för att stoppa bidragsbrotten

VÄLFÄRDSBROTT Nästan 15 miljarder kronor per år betalas ...
6 september, 2023