17 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Trots det osäkra ekonomiska läget ser framtiden ljus ut för de flesta högskoleutbildade som kommer ut på arbetsmarknaden om fem år, enligt en rapport från Saco. Men för samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer är prognosen dystrare.

Anställningsintervju. Foto: Getty.

Rapporten "Framtidsutsikter – här finns jobben 2028" bygger på de olika Saco-förbundens bedömningar av arbetsmarknaden för deras yrkesgrupper.

Foto: Getty

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett 60-tal olika akademikeryrken förväntas se ut om fem år. Viktiga faktorer som påverkar prognoserna är hur många som finns inom ett yrke, hur många som utbildar sig och hur många som är på väg att gå i pension de kommande fem åren.

År av pandemi, krig i Europa, en skenande inflation och lågkonjunktur i sikte är faktorer som kan påverka framtidens arbetsmarknad. Men trots det osäkra läget står sig de flesta yrkesrollerna starkt, enligt rapporten.

Göran Arrius Sacoordförande. Foto: Saco

Göran Arrius

– Akademisk utbildning har historiskt varit det bästa skyddet mot arbetslöshet. Det är viktigt att komma ihåg när konjunkturläget skiftar, att utbildning är en investering på lång sikt, säger Göran Arrius, ordförande Saco, i ett pressmeddelande.

Det finns dock vissa undantag. För samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer kan det bli tuffare då det är hård konkurrens om jobben efter examen. Enligt rapporten kommer det 2028 finnas fler utbildade personer än jobb inom dessa yrkesgrupper, vilket gör att det kan vara svårt att få en tillsvidareanställning eller relevanta arbetsuppgifter. Stor konkurrens om jobben innebär en relativt hög risk för arbetslöshet.

– Både hjärtat och hjärnan ska vara med när man väljer utbildning. Det viktigaste är att man gör ett medvetet studieval. Målet är att ingen ska ångra sin utbildning, säger Göran Arrius.

Enligt Saco-rapporten råder det idag liten konkurrens om jobben för nyexaminerade socionomer på arbetsmarknaden. Det beräknas vara oförändrat om fem år.

Bäst framtidsutsikter har de som väljer en utbildning inom vård, skola och omsorg, alternativt ett yrke inom teknik, IT eller naturvetenskap. Exempel på̊ yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är lärare, ingenjörer och arbetsterapeuter. Även efterfrågan på̊ officerare väntas vara hög, då det är ett yrke som i hög grad påverkas av det osäkra omvärldsläget.

Therese Johansson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Integrationsprojektet låste upp jobbet

ARBETSMARKNAD Eda Yadigar Şimşek, 27, från Turkiet är en...
9 mars, 2023

Salem slipper konsultkostnader: "Gäller att ha orden...

EKONOMI Genom att i stället bemanna upp håller kom...
7 mars, 2023