23 november, 2021

Trygghetssystemen släpar efter när gigekonomin växer

Arbetsmarknad Gigekomonin kommer att fortsätta växa, men trygghetssystemen hänger inte med. Det säger Claire Ingram vid Uppsala universitet. Hon uppmanar arbetsgivare att ta frågan på allvar.

Claire Ingram från Uppsala universitet talade om "Gigiekonomi - en del av framtidens arbetsmarknad" vid Internetdagarna igår.

Claire Ingram, universitetslektor vid Uppsala universitet, var en av talarna på Internetsstiftelsens konferens Internetdagarna där framtidens arbetsplats var ett av flera teman.

Hon konstaterade att fenomenet att jobba på uppdrag i stället för att vara anställd, så kallat gigarbete, blir allt vanligare och att gigekonomin väntas fortsätta växa. Gigarbete finns i flera olika branscher, exempelvis matleverenser, it- och mediebranschen. Företagen som anlitar gigarbetare beställer uppdrag och kan på så sätt slippa undan arbetsgivaransvar som de företag som anställer personal har.

Detta har lett till att många gigarbetare inte har samma tillgång till trygghetssystemen. Samtidigt är den fackliga representationen mindre bland gigarbetare. Men detta är något som går att förändra, säger Claire Ingram, universitetslektor på Uppsala universitet.

– Det behövs en förändring i trygghetssystemen för dem som väljer det här sättet att arbeta.

Även om det varierar stort mellan olika arbetsplatser är det många som står utanför det sociala försäkringssystemet, konstaterar hon.

– Många av dem vi har pratat med har sagt att det finns problem, och problemen finns både bland dem som kör bud och levererar till exempel mat och de som driver eget företag. Det är många som inte har tillgång till det de har rätt till.

Läs mer ›› Även bland akademiker ökar gigarbete

Arbetsgivare bör se över hur de hanterar frågan om trygghet för gigarbetarna, för medarbetarnas skull, men även för sin egen skull. Där finns nämligen mycket kompetens att hämta.

– Det finns en stor grupp som kan mycket, men som inte vill jobba för endast ett företag. Exempelvis bland sådan arbetskraft som it-utvecklare, som det råder brist på, finns många som arbetar som gigarbetare. Det kan vara ett bra sätt att få tag på talang, men då måste man inkludera dem och ta fenomenet på allvar, säger Claire Ingram.

Ann-Therese Enarsson, vd på TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja Futurion talar under Internetdagarna.

Det ligger även i arbetsgivarens intresse att låta medarbetare fortsätta arbeta på distans. Det sade Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion, TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja om framtidens arbetsplats. På liknande sätt som gigekonomins framväxt har inneburit utmaningar har även pandemin och distansarbetet gjort det.

– Det som sker nu är att många känner en osäkerhet om hur det ska bli med distansarbete. Det är många som inte vill tillbaka till det arbetsliv de hade före pandemin, säger hon.

– Vi lämnade ett arbetsliv som inte var helt optimalt. Med totalt en och en halv miljon övertidstimmar i veckan. Just nu sitter vi och redesignar, hur ska vi må bättre?

Här behöver arbetsgivare och fackliga organisationer hjälpas åt, påpekar hon. Och det finns vinster för både medarbetare och arbetsgivare. Exempelvis den arbetsgivare som är beredd att låta sina medarbetare arbeta på distans har också möjlighet att anställa på distans och på så sätt hitta kompetens som den annars inte har tillgång till.

Men det finns mycket i regelverket som behöver utvecklas.

– Vi har format en lagstiftning där mycket har byggts upp i en tid där den fasta, fysiska arbetsplatsen har varit norm. Det är klart att vi har mycket att anpassa och se över.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för före...

EU-VALET Kraftfulla åtgärder mot kompetensbristen k...
30 april, 2024

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024