6 november, 2017

Trygg start med feedback

På Skanska får nyanställda daglig återkoppling från en fadder. Samtidigt får företaget feedback på sina arbetssätt.

feedback_skanska

Kristian Espås är nyanställd och Rebecka Hedström är hans fadder. Båda jobbar som HR-partners. Foto: margareta Bloom Sandebäck

– Att vara ny kan vara en riktig pärs. Jag har jobbat inom HR i tio år och själva processerna är sig lika, dem kan jag. Men jag vet ändå ingenting om hur man tänker och gör på just Skanska.

Det säger Kristian Espås, som är nyanställd på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Han introducerades för faddern Rebecka Hedström i juni, två månader innan anställningen började. De hann träffas flera gånger före första arbetsdagen och nu när han väl är på plats ses de varje dag.

De båda är ett av de första paren i Skanskas nya system för feedback och introduktion av nyanställda. Ett faddersystem fanns redan tidigare men det var mer informellt. Förra hösten gjorde företaget en enkätundersökning bland medarbetarna som visade att fadder-
relationen kunde se olika ut i olika delar av företaget och att inte alla nyanställda fick faddrar. Enkäten visade också att de som varit en del av en fadderrelation värderade den högt. Hela introduktionssystemet styrdes upp under vintern och i det fick fadderskapet en stärkt roll.

Sedan april i år finns en introduktions-trojka. Chefen är formellt ansvarig för feedback i utvecklingssamtal och uppföljningssamtal och varje nyanställd får en fadder som ska finnas med under ett verksamhetsår. Eftersom cheferna ofta finns på visst avstånd och har många anställda ska faddern finnas nära i vardagen. Feedbacken i fråga om de konkreta dagliga arbetsuppgifterna kommer från den nyanställdes närmsta kollega – den är informell, lite i likhet med det förra systemet.

Som fadder är Rebecka Hedströms uppgift att bistå med introduktionen på företaget. Dels hjälper hon Kristian Espås att hitta rätt kontaktvägar, presenterar honom för kollegor och svarar på korta frågor. Dels ger hon feedback på själva socialiseringen till företaget; han får hjälp att förstå arbetsplatskulturen och värderingarna.

Det är också Rebecka Hedström som ger Kristian Espås koll på hur han ligger till i sin introduktion, vilket lyfter bort en stor del av stressen i att vara nyanställd.

– När jag är ny är jag ambitiös och vill prestera. Samtidigt är det svårt att veta hur det går: borde jag göra mer? När Rebecka bromsar och säger att jag inte måste göra allt på en gång, att det får ta den tid det tar, då känns det lugnare, berättar Kristian Espås.

Deras dagliga fadderträffar sker ofta över en fika. Samtalen kan handla om etik, processer, prioriteringar och värderingar. Om Kristian Espås berättar om sin erfarenhet av hur man arbetar med arbetsplatsolyckor så återkopplar Rebecka Hedström med hur man agerar på Skanska.

– Jag läser såklart policies och riktlinjer, men det går inte att diskutera med ett dokument. Rebecka kan förklara bakgrunden till att Skanskas prioriteringar ibland ser annorlunda ut än det jag är van vid, och då sätter det sig bättre. Det blir lättare att applicera.

Att få feedback på hur tidigare erfarenheter kan se ut i ljuset av det nya företagets arbetssätt är en av de saker Kristian Espås uppskattar mest. Han har ett stort kunnande i frågor som rör säkerhet.

– Jag har lätt att förstå säkerhetstänket på Skanska, men kan också se alternativ. Och Rebecka är nyfiken på mitt perspektiv. Vi har ett bra utbyte, det handlar inte bara om att jag ska anpassa mig till den nya arbetsplatsen, säger han.

Kristian Espås är med sina tio år inom HR mer erfaren i yrket, Rebecka Hedström har arbetat i fem och ett halvt år – hela tiden på Skanska.

– Själva belöningen med att vara fadder är att vi tillför varandra olika saker; jag kan företaget, kulturen och kontaktvägarna. Kristian har erfarenhet av hur man arbetar på andra håll, konstaterar hon.

Att feedbacken går åt båda håll är en uttalad ambition med fadderskapet, berättar HR-chefen Anna Wenner:

– Det finns ett visst fönster där det är värdefullt för oss som företag att kunna fånga upp perspektivet av att vara ny. Att ha någon som pekar på saker och frågar: ”Varför gör ni så?” Bra feedback bygger på att man kan ha effektiva och modiga samtal. Och den frekvens som finns i fadderrelationen gör den till en bra plattform för en god feedbackkultur.

Kristian Espås instämmer:

– Rebecka som fadder stärker min uppfattning om att Skanska är ett ställe som är öppet för nykomlingars idéer.

– Det blir också tydligt för mig att man inte ska slarva– nyanställda ska ha en fadder. Det är i sig en jätteviktig erfarenhet när man jobbar med just HR.

Text: Marika Sivertsson, Akademikern.

Reportaget ovan är med i vårt senaste magasin, nr 5/2017. Läs hela tidningen som PDF här.

Läs mer: 

De lyfter varandra med feedback

Hur bra är din chef på feedback?

Akademikern

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023