12 september, 2018

Svårare att rekrytera personal till elevhälsan

Det har blivit svårare att rekrytera personal till elevhälsan, visar en ny rapport från SKL. Kommunerna föreslår att staten ska satsa på kompetensutveckling och att de ska få behålla sina statsbidrag för personalförstärkning.

skola

Hur ser rekryteringsbehovet och kvaliteten ut i elevhälsan? Och vad finns det för utmaningar? Det har Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit reda på i nya rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018 där 236 kommuner deltagit.

Samma rapport gjordes för tre år sedan och årets resultat har jämförts med den rapporten.

Resultatet visar att rekryteringsutmaningarna har ökat. Vissa kompetenser saknas eller är för få.

Antal lediga tjänster för skolkuratorer ligger på 20 procent, vilket är en liten ökning från 2015 då siffran var 14 procent. Men främst är det specialpedagoger, psykologer och skolsköterskor som det är svårt att få ta på. 

Särskilt svårt är det att få personal till skolor i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden.

Att det är tufft att rekrytera beror framför allt att på att det generellt finns för få personer inom yrkesgrupperna och att konkurrensen med andra kommuner har ökat.

På frågan vad kommunerna tycker att staten ska göra för att elevhälsan ska bli bättre svarar de flesta, 71 procent, att de vill se satsningar på kompetensutveckling och 60 procent vill behålla de riktade statsbidragen för personalförstärkning. Drygt hälften svarar att de vill att staten ska utbilda fler. 

Text: Stina Loman. 

Läs mer: Skellefteå satsar på fler skolkuratorer

Akademikern

Läs även

Efter förhandlingsmötet: Staffanstorp utreder arbets...

ARBETSMILJÖ Mikael Smeds, förbundets chefsjurist, tyck...
17 juni, 2022

”Kommunledningen borde klargjort vad som gäller”

ARBETSMILJÖ Förbundets förhandlingsmöte i Staffanstorp...
15 juni, 2022

Coronahundarna tar över

ARBETSMILJÖ Hunden må vara människans bästa vän, men m...
13 juni, 2022

Biverkningar av vaccin vanlig arbetsskada

ARBETSMILJÖ Vård, omsorg och sociala tjänster hade fle...
9 juni, 2022