27 juli, 2022

Stress på jobbet motas med ny handbok

ARBETSMILJÖ För att möta medlemmars behov av att hantera en stressig arbetsmiljö har Akademikerföreningen på Scania tagit fram en handbok i psykisk hälsa. "Vi ser ett växande problem."

Lovisa Appelberg, Akademikerföreningen på Scania.

– Precis som i samhället i stort ser vi att dessa frågor är ett växande problem, säger Lovisa Appelberg, som varit med och tagit fram boken.

Utifrån medlemsenkäter såg Akademikerföreningen på Scania ett ökat intresse bland sina medlemmar för hantering av stressrelaterade frågor och psykisk hälsa. Akademikerföreningens arbetsmiljögrupp började därför diskutera idén att ta fram en handbok i just psykisk hälsa. Och lagom till pandemirestriktionerna lättade släpptes boken – en handbok på över 50 sidor.

– Det var en tillfällighet att den kom ut då, men som visade sig tajma ganska bra eftersom många jobbat hemifrån under en lång period, säger Lovisa Appelberg, medlem i Sveriges ingenjörer, förtroendevald och ansvarig för Akademikerföreningens arbetsmiljögrupp som varit med och tagit fram handboken Starkare tillsammans.

– Boken tar ett större grepp och har ett samhällsperspektiv. Scania är ett stort företag och den psykiska hälsan här speglar även samhället skulle jag säga. Där ser vi att dessa frågor är ett växande problem, säger hon.

Boken vänder sig främst till medarbetare på Scania, men även till utomstående. Både föreningar och företag har efterfrågat boken, berättar Lovisa Appelberg.

– Den har en positiv ton och är tänkt att fungera som inspiration kring återhämtning, energi, stress i det moderna livet, psykisk ohälsa samt med hjälp och stöd.

Med finns även intervjuer med fyra medarbetare som gått igenom en utmattning och som berättar om sina upplevelser för att öka igenkänningen, som enligt Lovisa Appelberg är en viktig del av boken. Förhoppningen från författarnas sida är att våga prata om hur man mår, men att även kunna vara vaksam på kollegor, eller som chef på sina medarbetare. Arbetsmiljögruppen jobbar även vidare med att ta fram ett frågebatteri att kunna diskutera i arbetsgrupper i syfte att uppmuntra till att våga prata och vara just starkare tillsammans.

Att Scanias vd Christan Levin och hr-direktören Helle Bay skrev under gav boken extra tyngd och responsen har enligt Lovisa Appelberg varit stor. Många medarbetare har uppskattat den, så pass mycket att Akademikerföreningen nu har påbörjat arbetet med att ta fram en ny handbok med fokus på kompetensutveckling.

– Den nya handboken kommer inte vara lika omfattande. Men även i den vill vi inspirera till att kompetensutveckla sig i det bredare perspektivet, skriva om hur man kan tänka kring sig själv och öppna upp för sådana tankar som kan gynna individer även utanför Scania, säger hon.

Starkare tillsammans finns att ladda ner och finns på både svenska och engelska.

Annica Ögren

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Nästan varannan anställd på Sis-hem utsatt för hot

SIS Akademikerförbundet SSR kräver fler platse...
27 februari, 2023