15 mars, 2021

Stor smittspridning på arbetsplatserna oroar

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt stor på arbetsplatserna, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på måndagen. "Jag kan inte nog betona vikten av att arbetsgivarna i det här läget tar sitt fulla ansvar."

eva_nordmark

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) är oroad över de stora smittotalen. Arkivbild.

Annika Clemens

Närmare 10 000 coronarelaterade tillbud kom in till Arbetsmiljöverket under perioden 1 januari-7 mars.

– Vi ser att det är arbetsplatserna, vid sidan av hemmet, som är den drivande faktorn för smittspridningen, sade Eva Nordmark på en myndighetsgemensam pressträff under måndagen.

Bara i februari inkom 5490 tillbud om personal som exponerats för covid-19 på jobbet. Det är en rejäl ökning jämfört med månaden innan, då 2757 tillbud kom in.

– Som arbetsmarknadsminister är jag förstås särskilt oroad över smittspridningen på våra arbetsplatser.

Nordmark uppmanade återigen: Alla som kan jobba hemifrån, ska jobba hemifrån. Arbetsgivare vars personal måste vara på plats, till exempel inom hälso- och sjukvård, måste ta sitt ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för smittspridning.

Full skyddsutrustning

Även viss klientnära personal kan inte jobba hemifrån. Så är det till exempel för socialsekreterarna i Uppsala kommun som arbetar gentemot barn och unga.

– Vi behöver träffa våra klienter för att göra adekvata bedömningar, säger Maria Persson, som dels är huvudskyddsombud och ordförande för Akademikerförbundet SSR i Uppsala, dels socialsekreterare.

I Uppsala har socialsekreterarna har tillgång till full skyddsutrustning om det skulle behövas, exempelvis munskydd och visir. Plexiglas har satts in mellan fram- och baksäte i flera bilar, men också i besöksrummen. Munskydd tillhandahålls i situationer där det inte går att hålla avstånd. Lunchtider har schemalagts och stolar har plockats bort i fikarummen.

Är det tillräckligt?

– Ja, det skulle jag väl säga att det är. Sedan är det alltid svårt att avgöra i och med att jag inte är epidemiolog. Men jag vet inte vad mer man skulle kunna göra för att vi fortfarande ska kunna göra våra jobb, eftersom de är så lagstyrda som de är, säger Maria Persson.

Sekretess sätter stopp

Uppsalas kommunjurist har gjort bedömningen att datasystem som Skype och Teams inte är säkra ur sekretessynpunkt, berättar Maria Persson. Detta håller nu på att ses över igen.

Men även om en sådan lösning kommer på plats så finns det andra sekretessproblem i att jobba hemifrån.

– Bor du i en tvåa där ni är två som jobbar hemifrån, och kanske har en tonåring som går gymnasiet hemifrån, då kanske du de facto inte kan jobba hemifrån med de arbetsuppgifter du har, säger Maria Persson.

Eva Nordmark har bjudit in arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare till ett möte för att prata om behovet av ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning på arbetsplatserna.

Läs mer >> Pandemilösningar: Pausgympa och 3000 kronor till hemmakontoret

Läs mer >> Stor enkät: 10 arbetsgivare om stödet i hemarbetet

Klara Stefansson

Läs även

Så genomskådar du härskarteknikerna

ARBETSMILJÖ Förminskande och förlöjligande är vanliga ...
29 september, 2022

HR-chefen om ökad utbrändhet: ”Arbetsgivare bör rapp...

LEDARSKAP Tre av fyra akademiker i början av karriär...
22 september, 2022

Ohövlighet på arbetsplatsen smittsamt

ARBETSMILJÖ Att mötas av eller till och med bli åskåda...
21 september, 2022

Socialtjänsten i Nacka vände en negativ utveckling

ARBETSMILJÖ Så lyckades medarbetarna på barn- och fami...
13 september, 2022