23 april, 2020

Sommarsemestern kan läggas i december

Pandemin gör det svårt för många arbetsplatser i välfärden att ta ut sommarsemester som vanligt. Ett nytt avtal ger arbetsgivare möjlighet att förlägga semestern i december – men inte utan särskild kompensation.

semester2

Till följd av coronakrisen kan vissa anställda bli tvungna att skjuta på sin semester till december. Men då utgår extra ersättning.

Annika Clemens

Till följd av pandemin ser det svårt ut för många anställda i välfärden att få ut sommarsemestern som vanligt. Nu har Akademikerförbundet SSR kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) att arbetsgivaren kan lägga en del av semestern även i december i år. Men det ska i första hand bygga på frivillighet och särskild kompensation ska ges. Och det ska ske i dialog med fackliga företrädare.

När många arbetsgivare kämpar för att få ihop tillräckligt med personal trots hög sjukfrånvaro har vissa hänvisat till pandemin och velat lägga ut semester även efter sommaren.

– Vi började märka att det kom lite avarter, arbetsgivare hänvisade till covid-19 för att lägga ut huvudsemester utanför sommaren utan att komma med kompensation, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Den vanliga semesterperioden från juni till augusti kan förlängas åt båda håll till att inkludera maj och september efter en lokal förhandling. Men när särskilda omständigheter råder har arbetsgivaren rätt att lägga huvudsemester även i oktober, november och december.

– Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren förlägga semestern utanför den vanliga perioden redan i dag. Då utgår ingen särskild ersättning till enskilda, säger Markus Furuberg.

– Vi ville skapa ordning och vägleda lokala parter åt en bättre planering med överenskommelsen.

Med det avtal som har träffats hoppas Akademikerförbundet SSR att semestrarna ska kunna lösas på ett bra sätt lokalt och i möjligaste mån bygga på frivillighet.

– Vi tror att det är attraktivare att förlägga semestern i december än i oktober och november, säger Markus Furuberg.

För att locka anställda att ta ut sin semester i december utgår en ersättning på 7 500 kronor för varje hel semestervecka. Den som blir inkallad av arbetsgivaren för att arbeta under pågående semester ska kompenseras med som mest fem extra semesterdagar.

– Det är en morot som kan underlätta för frivillighet.

Annika Clemens

Senaste nytt

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023


Läs även

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022