23 april, 2020

Sommarsemestern kan läggas i december

Pandemin gör det svårt för många arbetsplatser i välfärden att ta ut sommarsemester som vanligt. Ett nytt avtal ger arbetsgivare möjlighet att förlägga semestern i december – men inte utan särskild kompensation.

semester2

Till följd av coronakrisen kan vissa anställda bli tvungna att skjuta på sin semester till december. Men då utgår extra ersättning.

Annika Clemens

Till följd av pandemin ser det svårt ut för många anställda i välfärden att få ut sommarsemestern som vanligt. Nu har Akademikerförbundet SSR kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) att arbetsgivaren kan lägga en del av semestern även i december i år. Men det ska i första hand bygga på frivillighet och särskild kompensation ska ges. Och det ska ske i dialog med fackliga företrädare.

När många arbetsgivare kämpar för att få ihop tillräckligt med personal trots hög sjukfrånvaro har vissa hänvisat till pandemin och velat lägga ut semester även efter sommaren.

– Vi började märka att det kom lite avarter, arbetsgivare hänvisade till covid-19 för att lägga ut huvudsemester utanför sommaren utan att komma med kompensation, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Den vanliga semesterperioden från juni till augusti kan förlängas åt båda håll till att inkludera maj och september efter en lokal förhandling. Men när särskilda omständigheter råder har arbetsgivaren rätt att lägga huvudsemester även i oktober, november och december.

– Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren förlägga semestern utanför den vanliga perioden redan i dag. Då utgår ingen särskild ersättning till enskilda, säger Markus Furuberg.

– Vi ville skapa ordning och vägleda lokala parter åt en bättre planering med överenskommelsen.

Med det avtal som har träffats hoppas Akademikerförbundet SSR att semestrarna ska kunna lösas på ett bra sätt lokalt och i möjligaste mån bygga på frivillighet.

– Vi tror att det är attraktivare att förlägga semestern i december än i oktober och november, säger Markus Furuberg.

För att locka anställda att ta ut sin semester i december utgår en ersättning på 7 500 kronor för varje hel semestervecka. Den som blir inkallad av arbetsgivaren för att arbeta under pågående semester ska kompenseras med som mest fem extra semesterdagar.

– Det är en morot som kan underlätta för frivillighet.

Annika Clemens

Senaste nytt

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023