7 augusti, 2018

Snart ökar efterfrågan på frivilliga krisstödjare

Under sommarens skogsbränder har Röda Korsets behov av krisstödjare varit stort. Nu gör organisationen en satsning på lokal krisberedskap och kommer att behöva fler som arbetar med krisstöd.

roda-korset

Till vänster: Genrebild. Till höger: Inger Malmström, frivillig krisstödjare inom Röda Korset som under sommaren arbetat i Ljusdal. Foto: Getty och Röda Korset

Flera stora skogsbränder har rasat under sommaren på grund av torkan. Röda Korset har varit på plats vid tre områden, Ljusdal, Sveg och Älvdalen, med frivilliginsatser för att stötta räddningsinsatserna. Frivilliga har bland annat delat ut mat, kört transporter, behandlat lättare skador och haft ett 15-tal krisstödjare på plats.

En av dem är Inger Malmström. Hon är socionom i botten men sedan tio år tillbaka frivillig krisstödjare inom Röda Korset. Under sommaren har hon arbetat i Ljusdal.

– Jag har i första hand tagit hand om de evakuerade varav vissa fått lämna sina hem med ett par dagars varsel medan andra fått lämna på en timme. Majoriteten har tagit sig till släktingar och vänner, men vi har prioriterat dem som inte haft den möjligheten, säger hon och fortsätter:
– Vi har också arbetat med psykologisk första hjälpen, en metod som innebär att vi sänker stressnivåer och främjar återhämtningsförmåga. Sedan har vi samverkat med kommunens posom-grupp och även deltagit vid återevakueringar som för berörda bybor å ena sidan innebär en lättnad, men å andra också en omtumlande upplevelse med efterreaktioner på den kris man befunnit sig i.

Krisstödjarna har även gett stöd till räddningspersonal som kan ha jobbat upp till 20 timmar ute i skogen och sedan haft svårt att koppla av inför nästa pass.   

– En del har också varit med om omtumlande händelser. En av dem berättade om hur de sakta gått framåt för att släcka en markbrand och sedan upptäckt att branden de precis släckt kommit efter dem. De blev inklämda, men lyckades lösa situationen. Sådant är väldigt ångestladdat och det skapar en samhörighet att prata om det efteråt med någon som lyssnar.

I nuläget är bränderna i nedsläckningsfasen och arbetet håller på att avslutas. Men framöver kommer Röda Korset att behöva fler frivilliga krisstödjare eftersom man under de närmsta åren gör en stor satsning på lokal krisberedskap i hela landet.

De som sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med människor i kris är särskilt eftertraktade, inte minst socionomer som jobbar nära människor. 

– Röda Korset arbetar före, under och efter en kris. Före krisen bidrar vi till att förhindra och lindra mänskligt lidande för människor i utsatthet. Under krisen ger vi psykologisk första hjälpen, första hjälpen och praktiskt och medmänskligt stöd. Efteråt erbjuder vi uppföljande och långsiktigt krisstöd i form av samtalsgrupper, närståendehelger och kontakt med enskilda, säger Inger Malmström.

Den som vill bli krisstödjare behöver gå Röda korsets utbildning som består av flera steg. Grundutbildningen behöver alla genomföra. Efter den följer två fördjupningsutbildningar. Den ena är inriktad på en metod med psykologisk första hjälpen som används i akut kris. Den andra modulen handlar om psykosocialt stöd och långsiktigt krisstöd. 

Text: Stina Loman, Akademikern.

Akademikern

Senaste nytt

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022


Läs även

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Klimatfrågan på paus – ”Facket kan ta tydligare stäl...

HÅLLBARHET FN:s årliga klimatmöte hålls just nu i Egy...
15 november, 2022

Så möter du barnens oro för framtiden

SOCIALT ARBETE Många barn påverkas av en orolig omvärld –...
3 november, 2022

Heike Erkers: ”Stor omläggning som kommer att påverk...

POLITIK Akademikerförbundet SSR välkomnar en socia...
19 oktober, 2022