14 juni, 2021

Snart får första kullen hälso- och sjukvårdskuratorer sin legitimation

UTBILDNING I höstas startade landets första utbildning till hälso- och sjukvårdskurator. Hur har det gått? Akademikern har pratat med tre av studenterna som nu tar examen.

Studenterna Sabina Persson, Sara Bäckström och Sofie Cronzäll berättar om utbildningen vid Lunds universitet.

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

  • Yrkestiteln för kuratorerna är hälso- och sjukvårdskurator.
  • För att få legitimation krävs hälso- och sjukvårdsexamen. Den som redan arbetar som kurator har under en övergångsperiod möjlighet att få legitimation om den har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning samt har arbetat som kurator i minst fem år, alternativt två år med en relevant vidareutbildning.
  • Legitimation söks via Socialstyrelsen av kuratorerna själva.
  • Det nya kravet innebär att kuratorer inom privat hälso- och sjukvård måste föra journal.
  • Det är möjligt att arbeta inom yrket utan legitimation, här är det upp till arbetsgivaren att bedöma om den enskilde har tillräckligt med kompetens.

Efter en lång facklig kamp från Akademikerförbundet SSR:s sida infördes en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården sommaren 2019. I höstas startade den första utbildningen som leder till detta leg – en ettårig specialistutbildning vid Lunds universitet som tagits fram i samarbete mellan universitetets Socialhögskola och yrkesverksamma kuratorer inom sjukvården.

De flesta yrkesverksamma kuratorer är i dag socionomer och utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur olika sociala faktorer påverkar hälsa, sjukdom och trauman. Den som går utbildningen får också lära sig mer om metoder i möten med patienter och om rättsliga aspekter på hälso- och sjukvård.

– Vi vill ge bättre redskap att hantera den mycket diversifierade målgrupp som sjukhuskuratorer kommer i kontakt med, sa Leili Laanemets, studierektor vid Socialhögskolan, när utbildningen lanserades.

Positiva omdömen
Nu tar den första kullen om 20 studenter examen. Akademikern har pratat med tre av dem som snart kan titulera sig leg. hälso- och sjukvårdskuratorer och alla tre ger rakt igenom positiva omdömen av året som gått.

– På socionomutbildningen går man igenom mycket men skrapar kanske mer på ytan, medan det här blev mer utav en djupdykning på området, framför allt när det gäller samtalsmetodik och hälso- och sjukvårdslagstiftningen, säger Sabina Persson.

Sedan hon tog socionomexamen 2016 har hon upplevt att det varit svårt att få kuratorsjobb, eftersom man ofta efterfrågar erfarenhet och även kanske en steg 1-utbildning. Under det gångna året har hon varit tjänstledig från sitt vanliga myndighetsjobb och nu är tanken att hon ska börja söka kuratorsjobb på nytt, förhoppningsvis med större chans att landa drömtjänsten.

Sabina Persson har särskilt uppskattat hur utbildningen har kombinerat teoretiska studier med praktik under hela året. Hon får medhåll av Sara Bäckström.

– Jag har varit jättenöjd, särskilt med att man kunnat ta med sig sin nyvunna kunskap in i praktiken, i mitt fall på en vårdcentral, på ett väldigt snyggt sätt.

Bra att frågan drevs igenom
Även Sofie Cronzäll, som gjort praktik inom kvinnosjukvården under utbildningen, har sett det som en mycket positiv aspekt. Också hon tog socionomexamen 2016 och har alltid vetat att hon vill jobba med barn, ungdomar, kvinnor eller familjer på något sätt. Utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator såg hon som en chans att bli bättre rustad för det och säger att hon bland annat har fått mer praktisk kunskap kring hur man till exempel håller krissamtal, men också om hur man arbetar tvärprofessionellt inom vården och om vad det innebär att ha en legitimation.

– Nu när jag sökt jobb har jag upplevt att arbetsgivare varit väldigt intresserade av utbildningen och jag tror att de kommer att bli mer och mer intresserade av legitimationen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av utbildningen men jag är verkligen glad att jag kom in, det har öppnat nya dörrar för mig, säger Sofie Cronzäll.

Hon, liksom hennes kurskamrater som Akademikern talat med, tycker att det är bra att frågan om en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer drevs igenom. Sara Bäckström säger att hon tror att införandet var en nödvändighet för att kuratorer ska kunna hänga med i kunskapsutvecklingen. Nästan alla andra professioner inom vården har någon form av legitimation, så varför ska då inte kuratorer ha det? frågar hon sig.

– Det blir ett kvitto för patienter och arbetsgivare, men också för kuratorer själva, på att vi har en viss kunskap och på vad vi kan erbjuda, säger hon.

Sabina Persson upplever förvisso att det är lite oklart vilken effekt införandet har fått, om arbetsgivare efterfrågar legitimation och hur mycket den i så fall väger i förhållande till exempelvis en steg 1-utbildning. Samtidigt menar hon att en legitimation innebär en ökad rättssäkerhet för patienterna.

– Den signalerar också att kuratorns psykosociala kompetens är värdefull och har en viktig plats i sjukvården, säger hon.

Läs tidigare artiklar om legitmation för hälso- och sjukvårdskuratorer på akademikern.se.

Karin Persson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024


Läs även

Arbetsmiljön granskas på Sis-hem och andra boenden

ARBETSMILJÖ Nu inleder Arbetsmiljöverket riksomfattand...
6 februari, 2024

Besked från regeringen: Sis läggs ner – ska göras om...

SIS ”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska...
5 februari, 2024

2 av 5 kommuner tvingas dra ner på socialtjänstens s...

EKONOMI En ekonomisk bister verklighet möter många...
29 januari, 2024

Barn skjuter barn – hur vänder vi utvecklingen?

KRIMINALITET Unga killar som står på kö för att utföra ...
26 januari, 2024