21 januari, 2019

Släpp in solen

När vintermörkret lägger sig blir dagsljuset än viktigare för vårt välbefinnande. Nu ska nya initiativ ge solsken på kontoren.

sol

"Det är mörkt när man går till jobbet och mörkt när man kommer hem”. Så här års är det kanske det vanligaste kallpratet. Och inte utan anledning – frånvaron av dagsljus är ett plågsamt aktuellt ämne för många av oss under vinterhalvåret. För den som har sin kontorsplats långt ifrån ett fönster blir de många mörka timmarna extra kännbara och nu lyfts frågan om dagsljus på arbetsplatsen på flera håll. 

Både Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har nyligen sammanställt aktuell kunskap om dagsljusets påverkan på vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Arbetet har resulterat i två rapporter som båda slår fast vad som länge varit känt: dagsljus har stor betydelse för vår hälsa. Vi behöver kontinuerligt exponeras för en rejäl dos dagsljus för att kunna sova gott, hålla den kognitiva förmågan på topp och minska risken för depression. 

De senaste åren har trenden emellertid varit att bygga allt mer stadslika miljöer, med höga, tätt stående hus där konsekvensen lätt blir en minskad tillgång till dagsljus. Samtidigt vistas vi allt mindre utomhus på vår fritid. Desto viktigare då att de lokaler vi tillbringar mest tid i under dygnets ljusa timmar, våra arbetsplatser, levererar på den här punkten.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det tydligt att det ska finnas tillfredställande dagsljus och möjlighet till utblick i arbetslokaler där man jobbar stadigvarande. Ändå är det många som inte följer reglerna. Något som enligt Per Nylén, avdelningsdirektör på myndigheten, beror på en kombination av okunskap och arrogans.

– Det är vissa arkitekter och projektörer som inte respekterar föreskrifterna. Jag pratade med en arkitekt som tyckte att lite civil olydnad bara var uppiggande. Som arbetsgivare skulle jag bli tämligen irriterad om det visade sig att mina nya lokaler inte ens uppfyller minimikraven för arbetsmiljö, säger han.

Med hjälp av den nya rapporten som Arbetsmiljöverket tagit fram hoppas han kunna öka arbetsgivares och arkitekters motivation till att uppfylla kraven. 

– Om vi har argumenten klara och förklarar ännu tydligare än förut att både arbetstagare och arbetsgivare tjänar på att dagsljuset är tillräckligt blir det kanske enklare att få till stånd en förändring.

En handfull gånger om året hotas arbetsgivare som inte till uppfyller kraven av att behöva betala ett vite. Det hände till exempel ett företag som saknade fönster i fyra kontorsrum, och där arbetsgivaren för att lösa dagsljusfrågan hade låtit bygga inglasade väggar mot korridoren. Skyddsombudet som mätte ljuset kunde dock konstatera att lösningen inte var tillfredställande och vände sig till Arbetsmiljöverket som hotade med en halv miljon kronor i vite om problemet inte åtgärdades inom ett par månader. Det fick fart på arbetsgivaren som löste situationen genom att skapa ett mindre öppet kontorslandskap så att ingen längre behövde sitta i ett rum utan fönster.

Men hur vet man om det finns tillräckligt med dagsljus på jobbet?

– Egentligen är våra ögon de bästa mätarna. Ser jag för dåligt i lokalen så gör jag. Men det kan vara skönt att kunna visa på siffror för den som vill ta upp problemet med sin arbetsgivare eller sitt skyddsombud, säger Per Nylén. 

För att kunna mäta ljuset har han för Arbetsmiljöverkets räkning tagit fram en app för Iphone. Den använder telefonens kamera för att mäta belysningsstyrka och risk för bländning. Hittills har den laddats ner omkring tiotusen  gånger. 

Just nu pågår flera olika försök att lösa frågan om det viktiga dagsljuset. Bland annat finns det arbetsgivare som har testat att ge sina arbetstagare längre betald lunchrast för att de ska hinna gå ut och tanka ljus. Ny forskning från Danmark har också visat dygnsrytmljus, som efterliknar dygnets naturliga skiftningar, kan ge bättre arbetsmiljö för den som jobbar natt. Metoden har bland annat testats på sjuksköterskor på Århus universitetssjukhus med gott resultat.

Tyvärr räcker det inte att installera riktigt bra lampor på arbetsplatsen, eftersom artificiellt ljus inte håller samma höga och hälsofrämjande kvalitet som dagsljus. Men de senaste åren har det faktiskt dykt upp lösningar på det här, även för helt fönsterlösa lokaler. 

Det amerikanska företaget BASF, använder film, ljusschakt och ljusarmaturer för att leda riktigt dagsljus långt in i dunkla byggnader. Göteborgsföretaget Parans använder sig i stället av ett system med solfångare och kablar med fiberoptik. I Sverige har de dragit in dagsljus i kontorslokaler, på sjukhus och skolor. Och de senaste åren har företaget sett en ökad efterfrågan, uppger marknadschefen Karolina Zrimsek.

– Vi ligger mer rätt i tiden med vår produkt nu än när bolaget startades 2003. Nu är människor mycket mer medvetna om miljö, hållbarhet och om hur arbetsmiljön påverkar oss. För arbetsgivaren blir det till syvende och sist en ekonomisk fråga. Du måste erbjuda tillräckligt med dagsljus om du vill behålla din personal.  

Text: Karin Persson.

Artikeln är en del av magasinet Akademikern 6, 2018. Läs hela tidningen här! 

Karin Persson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla senaste statistiken

Dags att förhandla om din lön? Här är färsk lönestatistik för olika...
14 maj, 2024


Läs även

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024