9 september, 2019

Ska jag fråga om min kollega blir misshandlad?

Jasmine misstänker att kollegans nya kille misshandlar henne. Ska hon våga fråga och vilken hjälp kan de ge på jobbet? Linn Skau, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, redogör för vad som gäller.

linn

Detta har hänt
Jasmine och Anna är kollegor och arbetar på samma personalenhet sedan flera år tillbaka. Kollegorna på enheten har länge varit ett sammansvetsat gäng, de har en bokklubb och tar gärna en AW tillsammans. Anna träffar en kille, vilket hon till en början pratar ganska mycket om. Men efterhand förändras hon och blir mer tyst och vill inte längre delta på aktiviteter utanför jobbet. Jasmine, som delar kontorsrum med Anna, tycker att det är konstigt att sambon ringer så ofta och att han alltid skjutsar Anna till och från jobbet. När Anna börjar sjukskriva sig allt oftare börjar Jasmine misstänka att något är fel.
Jasmine ringer SSR direkt och frågar vad hon ska göra. Ska hon våga fråga Anna om sambon och om han är hotfull? Vart kan Anna i så fall vända sig? Vad kan arbetsgivaren göra?

Detta gäller
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö i och på arbetet. En individs välbefinnande på arbetet påverkas självfallet av faktorer utanför arbetet. Arbetsgivaren ska, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering,
vid behov anpassa enskilda arbetstagares arbetssituation.
Våld i nära relationer är vanligt i hela samhället. Arbetsplatsen kan vara viktig som säkerhetsventil. Kollegor och chefen kan vara de enda man träffar om man har förlorat kontakten med dem man tidigare umgicks med.
Vissa tecken gör det möjligt att upptäcka att en medarbetare utsätts för våld. Ett sådant är att partnern är överbeskyddande. Hen kanske hämtar och lämnar på arbetsplatsen och ringer ofta.

Ett annat tecken är upprepad korttidsfrånvaro. Det är bra att ha rutiner för att följa upp upprepad frånvaro. Om alla på arbetsplatsen vet om att chefen frågar hur det står till efter en sjukskrivning slipper någon känna sig utpekad.
Inför ett samtal med en medarbetare som man misstänker utsätts för våld är det viktigt att tänka igenom hur man ska hantera situationen om medarbetaren medger att misstanken stämmer. Ta kontakt med företagshälsovården, ta reda på telefonnumret till kvinnojour etcetera. Som chef går det bra att ringa Kvinnofridslinjen, en stödtelefon som drivs av Nationellt center för kvinnofrid.
Att fråga på ett nyfiket och icke dömande sätt ger bäst chans för att en person ska våga berätta att hen utsatts för våld. I slutänden är det den utsatte själv som bestämmer vad hen vill berätta. Ifall hen inte säger något behöver man ta samtalet också nästa gång man fattar misstanke.
De fackliga representanterna kan spela en viktig roll, då det kanske kan kännas lättare att berätta för dem.

Så får du hjälp
När Jasmine ringer SSR direkt får hon rådet att våga fråga Anna om hon utsätts för våld i relationen. Vetskapen om att andra bryr sig och tar våldet på allvar kan öka viljan att berätta.
Jasmine får också rådet att poängtera att hon frågar av omtanke. Att hon ska berätta vad hon har sett, förklara att hon är orolig och fråga om hon kan hjälpa. Det är viktigt att lyssna på svaret och tro på Annas berättelse, att inte ifrågasätta och skuldbelägga.
Om Anna berättar kan Jasmine fråga hur hon kan hjälpa, vill hon kanske ha stöd i kontakt med chef och/eller skyddsombud? Jasmine får även rådet att ta reda på var närmsta kvinnojour finns.

Så gick det
När Jasmine frågar säger Anna först att allt är bra, hon blir lite sur och vill inte prata. Men en tid senare när de jobbar sent en kväll berättar hon att sambon är svartsjuk och kontrollerande. Några veckor efter det berättar hon att han har slagit henne. Anna säger till slut att hon vill ha hjälp med att få kontakt med skyddsombud och chefen för att få fortsatt stöd. Chefen agerar snabbt och kopplar in företagshälsovården som erbjuder stödsamtal.
Även Anna har kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen som hon känner förtroende för. Skyddsombudet deltar i samtal med chefen och tar fram kontaktuppgifter till kvinnojouren.
Händelsen blir också en ögonöppnare för chefen som känner att de behöver mer kunskap om hur man identifierar tidiga signaler för våld i nära relationer. De ser över sina rutiner och för in frågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024


Läs även

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024