26 mars, 2020

Så påverkas arbetet av corona

Mer att göra, mindre att göra och nya uppgifter. I mars befann sig många samhällsvetare i en helt ny situation på arbetet. Här berättar tre hur deras jobb har påverkats av coronasmittan.

panel_corona

Jonna Bjurefjord, Regina Winzer och Anna Wiklund.

Hur påverkas ditt arbete av corona?

Jonna Burefjord, ägare Oh my management, Gävle:
– Sedan ett år driver jag två bolag inom HR. I och med corona har många företagsfokus flyttats från operationella HR-frågor till att hantera den här krisen. Det gör att vi tappar många uppdrag. Jag är så klart orolig för framtiden. Jag är nybliven entreprenör och ännu inte etablerad på marknaden. Behovet av HR-stöd kommer ju inte att försvinna, däremot tror jag att det kommer se ut på ett annat sätt. Vi kommer att se en ökad arbetslöshet och nya marknader och då får jag anpassa mina tjänster efter det. Jag försöker utnyttja mitt nätverk för att hålla verksamheterna flytande och ser till att hitta nya affärsmöjligheter.

Regina Winzer, utredare Folkhälsomyndigheten, Stockholm:
– Vi är den myndighet som står väldigt mycket i fokus just nu. Jag arbetar inte direkt med smittskydd, utan med psykisk hälsa. Covid-19 och de åtgärder som beslutas med anledning av den påverkar ju hela folkhälsan, inte minst har karantänbeslut konsekvenser för den psykiska hälsan. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och balansera mot varandra. Vi arbetar alla hemifrån och har många Skypemöten. Ergonomin är sämre, men vi har ett gott arbetsklimat på vår enhet som gör att vi arbetar på, håller kontakt med varandra och inte känner oss isolerade. Vi har också en bra chef som bidrar till att vi håller ångan uppe och är vid gott humör.

Anna Wiklund, samordnare vuxenutbildning, Piteå:
– Våra elever påverkas av beslutet om att all vuxenutbildning ska bedrivas på distans, vilket i sin tur påverkar mitt arbete. Vi samverkar med fyra andra kommuner som fattar egna beslut utifrån rekommendationerna, och jag samordnar vårt arbete. På arbetsplatsen har vi än så länge vidtagit allmänna försiktighetsåtgärder och ska naturligtvis inte gå till jobbet om vi känner oss sjuka. Jag sitter i en aktivitetsbaserad miljö och det är ganska tomt. Vi brukar ha mycket onlinemöten och det fortsätter vi med. Jag ingår också i ett nationellt nätverk och skulle ha åkt till Stockholm, men de resorna har blivit inställda.

Karin Persson

Senaste nytt

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022


Läs även

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022

Jobbyte för ökad arbetsglädje

ARBETSMARKNAD I tider av kompetensbrist erbjuder Boden k...
17 november, 2022

Sjukskrivningar till följd av stress ökar igen

ARBETSMILJÖ Efter pandemin ökar nu på nytt de stressre...
16 november, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022