6 maj, 2018

Så beslutade kongressen

KONGRESS 2018. Hitta former för kortare arbetstid, utreda vilka effekter det får när robotar tar över arbetsuppgifter och ge ökat stöd till förtroendevalda. Det är några saker som kongressen gett förbundsstyrelsen i uppdrag att jobba med de kommande tre åren.

dsc_0611

Foto: Stina Loman

Nästan hälften av de 86 inkomna motionerna röstades igenom under den tre dagar långa kongressen.

Motionerna var indelade i sju olika kategorier:

  • Tillsammans fortsätter vi växa
  • Avtal, förhandling och arbetsrätt
  • Organisation, rekrytering och stöd
  • Profession
  • Student och utbildning
  • Politik och kommunikation
  • Övrigt

Flest bifallna motioner handlade om professionsfrågor, bland annat bestämde kongressen att förbundet den kommande mandatperioden ska arbeta för att skolkuratorer inte ska ha ansvar för fler än tre skolor, avskaffa politikerstyre i socialtjänstens individärenden, att tydligare vända sig till andra samhällsvetare än socionomer, att undersöka effekten av robotar av typen Trelleborgsmodellen inom försörjningstöd och att informera arbetsgivare om folkhälsovetares kompetens.

Inom kategorin organisation, rekrytering och stöd bifölls flera motioner som handlade om att utökat stöd till förtroendevalda. Bland annat att utbilda fackliga företrädare i sammanträdes- och förhandlingsteknik, bygga upp en databas med digitala föreläsningar för förtroendevalda och stärka fackliga förtroendemäns ställning i det lokala fackliga arbetet.

I många frågor var kongressen överens och flera motioner röstades igenom enhälligt. Störst debatt blev det om motionerna inom kategorin avtal, förhandling och arbetsrätt. Flera motioner om förkortad arbetstid hade kommit in och talarlistan växte snabbt. Framför allt handlade debatten om ifall kortare arbetstid passar alla medlemsgrupper i förbundet, om effekterna av kortare arbetstid alltid är positiva eller innebär att man bara får springa fortare för att hinna med sina arbetsuppgifter och vad det skulle få för konsekvenser för exempelvis löneutveckling.

Till slut gav kongressen förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för arbetstidsförkortning under förutsättning att det inte påverkar löneutveckling, pensionsavsättningar och andra framförhandlade förmåner. Den ska också utreda vilka andra former av arbetstidsförkortning än kortare arbetsdag som är lämpliga att driva.

I flera motioner och i debatten kom det fram att medlemmar som arbetar i landstingssektorn inte har haft samma löneutveckling som i andra sektorer och att de kämpar med att deras kompetens ska synas. Kongressen bestämde bland annat förbundet ska ge mer stöd i lokala löneförhandlingar och kraftigare markera mot låga lönesättningar. Det ska också sprida kunskap om kuratorer kompetens.

Inom kategorin student och utbildning beslutades att förbundet ska verka för fler distansutbildningar för samhällsvetare- och beteendevetare och arbeta för att akademiker som tar jobb i glesbygden ska få sitt studentlån nedskrivet.

I kategorin politik och kommunikation röstades motioner igenom om att ta fram en tydlig miljö- och rättvisepolicy för förbundets profilprodukter och utreda om man ska ändra titeln ombudsman till något mer könsneutralt. Förbundet ska även starta en debatt om framtida mediesatsningar, till exempel om Akademikern ska ges ut på papper eller digitalt, samt ta fram tydliga riktlinjer för flygresor utifrån ett klimatperspektiv.

Text: Åsa Bolmstedt och Johanna Kvarnsell.

Åsa Bolmstedt

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Chef anmälde otrevliga politiker som arbetsmiljöprob...

ARBETSMILJÖ Samverkan mellan politiker och tjänstemän ...
25 juni, 2024

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna so...
18 juni, 2024