Legitimation: Nu lämnar regeringen över propositionen

Sedd av 145

Akademikern. I dag lämnar regeringen över en proposition till riksdagen där de föreslår legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. En sak som Akademikerförbundet SSR länge kämpat för.

Senast ändrad 12:40, 2 Mar 2018
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Annika Strandhäll.

– Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är i dag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Det ska vi nu ändra på, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Regeringens syfte med legitimationen är att öka patientsäkerheten. Enligt propositionen ska yrkestiteln vara hälso- och sjukvårdskurator. För att få legitimation behövs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. De kuratorer som är yrkesverksamma ska under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har socionomexamen eller likvärdig utbildning. Man måste även ha varit verksam i minst fem år, eller två år om du har en relevant vidareutbildning.

Regeringen skriver också att legitimationen kan återkallas om kuratorn skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig för yrket.

Akademikerförbundet SSR har jobbat länge med frågan och de senaste två åren har de sett tydliga framsteg för att en legitimation ska införas, läs en längre artikel här.

Om regeringen får som den vill och riksdagen röstar igenom propositionen börjar nya lagen gälla 1 juli 2019.

Text: Stina Loman, Akademikern.

Läs mer:

Regeringen föreslår legitimation för kuratorer 

Ett steg närmare legitimation 

up 68