29 mars, 2023

Rättslig prövning erbjuds om lag om anmälningsplikt blir verklighet

FÖRBUNDET Om Tidöavtalets förslag om att offentliganställda ska anmäla papperslösa blir verklighet kommer Akademikerförbundet SSR bistå medlemmarna med rättslig prövning. “Vi är redo att agera”, säger Heike Erkers.

Om medlemmar hamnar i kläm mellan befintliga lagar och en eventuellt ny lag om anmälningsplikt, kommer förbundet att bistå med rättslig prövning, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Foto: Viktor Gårdsäter

Under helgen samlades Akademikerförbundet SSR:s distriktsordföranden och förbundsstyrelsen för en årlig konferens där man diskuterade aktuella frågor och ställningstaganden. I en stark enighet beslutades att offentligt deklarera förbundets inställning i frågor som kan komma att äventyra professionernas yrkesetik.

– Förslagen om att offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla papperslösa, eller att begränsa tolkar, hör inte hemma i svensk demokrati. Skulle de här förslagen bli lagar kommer vi att bistå våra medlemmar att rättsligt pröva dessa mot till exempel socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen, säger Heike Erkers.

Om det på grund av nya lagar skulle vidtas åtgärd mot en medlem kan förbundet hjälpa till i enskilda medlemsärenden. Det kan då handla om kolliderande förpliktelser för medlemmen enligt exempelvis socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

– Om lagstiftningen blir av eller hur den utformas är fortfarande mycket otydligt, vi inväntar utredningar på området. Men om behovet uppstår kommer vi att erbjuda våra medlemmar rättslig prövning. Hur det kommer att gå till mer i detalj får vi återkomma till om förslagen om till exempel anmälningsplikt blir verklighet, vilket vi naturligtvis inte hoppas. Men vi är redo att agera, säger Heike Erkers.

Genom att gå ut med det här ställningstagandet hoppas Akademikerförbundet SSR att medlemmarna ska känna sig trygga med att förbundet står upp för sina principer kring yrkesetik.

– Men vi vill också signalera till omvärlden och politiken att vi aldrig kommer att acceptera lagar och andra förslag som äventyrar vårt demokratiska samhälle. Det är extra viktigt i en tid då bakåtsträvande krafter växer sig allt starkare.

– Det finns ett starkt behov i förbundet att markera i den här frågan. När andra kritiska röster tystnar säger vi ifrån. Att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter är en del av vårt dna.

Therese Johansson

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Varnar för nedskärningar i välfärden – ”Exceptionell...

EKONOMI Såväl SKR som Akademikerförbundet SSR varn...
16 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Växande köer för att slippa skuldfällan – ”Mån...

EKONOMI Stigande räntor och inflation blev en käft...
9 maj, 2023