Laura Hartman: Allt fler ser baksidorna med detaljerad styrning

Sedd av 803

Akademikern. Utredningen om tillitsbaserad styrning i offentlig sektor pågår för fullt. Vi har pratat med Laura Hartman som leder arbetet. Hur går det, kommer proffsen få vara proffs eller begränsas av onödig kontroll och detaljstyrning?

Senast ändrad 09:44, 11 Jan 2018
Foto: Tillitsdelegationen.
Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen.

Allt fler arbetsplatser i offentlig sektor satsar på tillitsbaserad styrning. Det handlar om att få bort onödig kontroll och detaljstyrning och i större utsträckning ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter.

– Det finns en väldig lust och energi till förändring. Fler och fler ser baksidorna med en detaljerad styrning som innebär en tungrodd administration och som dessutom tar massa tid för medarbetarna, säger Laura Hartman.

Hon är ordförande i Tillitsdelegationen, en statlig utredning som ska föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Dessutom kommer flera goda exempel på verksamheter som jobbar mer tillitsbaserat att lyftas fram.

Ett av dem är Falu kommun. Där försöker socialtjänst, skola och primärvård att få till ett bättre samarbete för elever som är i behov av stöd.

– Man har sett att eleverna får vänta länge på hjälp och sedan måste berätta sin historia flera gånger för både socialtjänst och landsting. Därför försöker nu verksamheterna arbeta tillsammans genom nya arbetssätt, där medarbetarnas kompetens från olika verksamheter tas tillvara, säger Laura Hartman.

Ett annat exempel är socialtjänsten i Borlänge kommun som skapat ett ledarskapsprogram där cheferna är mer coachande och närvarande istället för att fokusera på kontroll.

– Det handlar om att skapa en förflyttning från att vara chef till ledare. Ledarskapet är väldigt centralt när man skapar en tillitsbaserad styrning.

Vilka är de största utmaningarna med tillitsbaserad styrning?

– Generellt handlar det om att ha mod att göra en förändring. Vi vet att alla vill se en förändring, men få vill förändras själva. Det handlar om maktstrukturer, om vanor, om kultur. Vi är vana vid känslan av att ha kontroll genom att titta på siffror, uppföljningar och rapporter. Vi tittar på saker vi gjort, men inte på vad dessa saker hade för effekt. Det måste vi våga släppa och ge medarbetarna större mandat att både utföra och utveckla sitt arbete, säger Laura Hartman.

Just nu pågår arbetet med slutbetänkandet för fullt, nyligen fick även delegationen ett tilläggsuppdrag från regeringen. Det innehöll bland annat uppdrag att dra igång nätverk där statliga myndigheter prövar konkreta förändringar i styrningen.

Tillitsdelegationen har redan kommit med en delrapport. Ett slutbetänkande om välfärdssektorn redovisas i juni 2018. Hela uppdraget ska vara klart i oktober 2019. 

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Mer fokus på kärnkraft

Tema Väx: Får du bygga fritt?

up 287