”Den största reformen av arbetsmarknaden i modern tid”

Sedd av 116

Arbetsrätt. ”Den största reformen av arbetsmarknaden i modern tid”. Så presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) regeringens utredningar om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden vid januaripartierna S, C, L och MP:s gemensamma presskonferens idag.

Senast ändrad 17:18, 8 Jun 2021
Foto: Regeringskansliet.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark under dagens presskonferens.

Utredningarnas lagförslag bygger på överenskommelser mellan arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, PTK och LO-förbunden Kommunal och IF Metall. Här är några av de viktigaste punkterna:

  • Arbetsgivare får rätt att göra undantag från turordningsreglerna för tre anställda vid uppsägning istället för som idag bara två.
  • Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning, och ska övergå till en tillsvidareanställning efter 12 månader.
  • Rätten till vidareutbildning förstärks genom ett nytt omställnings- och kompetensstöd. Personer med flera års arbetslivserfarenhet ska har rätt att utbilda sig och få studiestöd som motsvarar 80 procent av lönen under drygt ett år.

– Vi levererar på vår överenskommelse som ska hålla lång tid, inte ändras till nästa val, sade PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt när arbetsmarknadsparterna höll en gemensam presskonferens någon timme efter regeringens presentation.

Utredningarnas lagförslag planeras träda i kraft den 30 juni 2022. Reformerna ska vara fullt utbyggda till 2026 och beräknas kosta cirka 11 miljarder kronor per år.

Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Markus Furberg är liksom PTK:s företrädare positiv till utredningarna. Han tycker att utredarnas förslag är balanserat.

– Det är en stor förändring. Det här är en av de större reformer som har lanserats på lång tid. Det är klart att det kommer att påverka arbetsmarknaden på alla sektorer. Men vi har fortfarande ett bra anställningsskydd och får ett ännu bättre stöd i omställning där individen själv kan vara aktiv för att komplettera sin utbildning ytterligare. Ett sånt här system för livslångt lärande kan ju verkligen bidra positivt till kompetensförsörjningen, säger Markus Furberg.

Men även om utredningarna nu presenterats, så återstår fortfarande en del arbete. Först ska lagförslagen skickas ut på remiss och sedan behöver parterna på respektive sektor analysera förslagen i relation till befintliga kollektivavtal. 

– Vi behöver sätta oss och analysera hur lagändringen faktiskt kommer att se ut och hur våra kollektivavtal påverkas. Vi behöver också genom förhandlingar säkra upp att det här verkligen blir ett långsiktigt system för livslångt lärande. Även för akademiker på alla sektorer. Då får vi den dynamiska effekten på arbetsmarknaden, säger Markus Furberg.

Läs mer och se regeringens presskonferens om utredningarna på regeringen.se.

Se även arbetsmarknadsparternas presskonferens där utredningarna kommenteras på Svenskt Näringslivs videoplattform.

up 6