25 juni, 2018

Presenterar ny metod på världskonferens i Dublin

Socialförvaltningen i Borlänge kommun har tagit fram en ny broschyr för barn som ska familjehemsplaceras. Nu åker socialsekreteraren Cecilia Wagneryd på världskonferens i Dublin för att sprida metoden.

hafte

Gänget bakom projektet med diplom från Innovationsguiden samt besök av Cecilia Grefve som tidigare utrett den sociala barn- och ungdomsvården på uppdrag av regeringen. Från vänster: Cecilia Wagneryd, Denise Nilsson, Josefine Norström, Cecilia Grefve, Malin Häggblad och Sofi Karlsson Falk. Saknas på bild: Anette Lissollas. Foto: Britta Svensson, Region Dalarna

”Välkommen till oss” är en broschyr som socialtjänsten vid Borlänge kommun delar ut till alla barn och ungdomar som blir placerade på familjehem eller hos jourfamilj.

Broschyren innehåller kort information om det nya hemmet och framför allt finns det många bilder. Det kan vara bilder på boendehus, det nya rummet eller familjens husdjur.

Häftet ska nu spridas internationellt. Cecilia Wagneryd är metodstödjare i Borlänge kommun och har projektlett arbetet. Hon och två kollegor åker i början av juli till en världskonferens i Dublin med tema socialt arbete.

– Det känns jätteroligt och spännande. Vi kommer att vara en del av konferensens utställningsdel där jag kommer att stå och berätta hur vi har jobbat, säger hon.

Häftet har tagits fram med hjälp av SKL:s Innovationsguiden som är ett metodverktyg som utgår från användarens behov. I det här fallet har det inneburit att kommunen tidigt involverat barn som redan är familjehemsplacerade för att ta reda på hur deras resa sett ut. Vad saknade de för information och vad skulle kunnat ha gjorts annorlunda?

Cecilia Wagneryd och hennes kollegor intervjuade tio barn, skrev upp allt de sa på post it-lappar och kategoriserade sedan lapparna för att få fram olika mönster.

– Barnen efterfrågade information om och mer inskolning till familjehemmet. Så efter intervjuerna gjorde vi en prototyp till häftet och sedan pratade vi med andra barn, som också de blivit placerade, för att se vad de tyckte om vårt förslag. Vi frågade också familjehem och kollegor vad de tyckte och fick bra respons, säger Cecilia Wagneryd.

Först därefter gjorde man klart häftet. Tanken är att en administratör på socialförvaltningen kommer att utforma alla häften framöver, för att inte belasta socialsekreterarna med mer jobb.  

Cecilia Wagneryd påpekar att det varit ett effektivt men annorlunda sätt att jobba på, just att fråga användarna vad de vill ha.

– När man är högskoleutbildad socionom är man van vid att använda sig av mer vetenskapliga metoder, men det har var ett roligt och kreativt arbetssätt, säger hon.

Resan till Dublin finansieras av medel från NSSK, Nordiska socionomförbundssamarbetskommittén, och Borlänge kommun. 

Text: Stina Loman, Akademikern.

Läs mer: 

Youtube: Innovationsguiden berättar om det nya häftet 

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

4 av 5 skolkuratorer ansvarar för över 300 elever

SKOLA Skolkuratorer måste täcka upp som rastvakt...
16 oktober, 2023

”Att få ner brotten och öka känslan av trygghet är t...

LAGSTIFTNING En ny lag ger kommunerna mer ansvar att fö...
6 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023