25 juni, 2018

Presenterar ny metod på världskonferens i Dublin

Socialförvaltningen i Borlänge kommun har tagit fram en ny broschyr för barn som ska familjehemsplaceras. Nu åker socialsekreteraren Cecilia Wagneryd på världskonferens i Dublin för att sprida metoden.

hafte

Gänget bakom projektet med diplom från Innovationsguiden samt besök av Cecilia Grefve som tidigare utrett den sociala barn- och ungdomsvården på uppdrag av regeringen. Från vänster: Cecilia Wagneryd, Denise Nilsson, Josefine Norström, Cecilia Grefve, Malin Häggblad och Sofi Karlsson Falk. Saknas på bild: Anette Lissollas. Foto: Britta Svensson, Region Dalarna

”Välkommen till oss” är en broschyr som socialtjänsten vid Borlänge kommun delar ut till alla barn och ungdomar som blir placerade på familjehem eller hos jourfamilj.

Broschyren innehåller kort information om det nya hemmet och framför allt finns det många bilder. Det kan vara bilder på boendehus, det nya rummet eller familjens husdjur.

Häftet ska nu spridas internationellt. Cecilia Wagneryd är metodstödjare i Borlänge kommun och har projektlett arbetet. Hon och två kollegor åker i början av juli till en världskonferens i Dublin med tema socialt arbete.

– Det känns jätteroligt och spännande. Vi kommer att vara en del av konferensens utställningsdel där jag kommer att stå och berätta hur vi har jobbat, säger hon.

Häftet har tagits fram med hjälp av SKL:s Innovationsguiden som är ett metodverktyg som utgår från användarens behov. I det här fallet har det inneburit att kommunen tidigt involverat barn som redan är familjehemsplacerade för att ta reda på hur deras resa sett ut. Vad saknade de för information och vad skulle kunnat ha gjorts annorlunda?

Cecilia Wagneryd och hennes kollegor intervjuade tio barn, skrev upp allt de sa på post it-lappar och kategoriserade sedan lapparna för att få fram olika mönster.

– Barnen efterfrågade information om och mer inskolning till familjehemmet. Så efter intervjuerna gjorde vi en prototyp till häftet och sedan pratade vi med andra barn, som också de blivit placerade, för att se vad de tyckte om vårt förslag. Vi frågade också familjehem och kollegor vad de tyckte och fick bra respons, säger Cecilia Wagneryd.

Först därefter gjorde man klart häftet. Tanken är att en administratör på socialförvaltningen kommer att utforma alla häften framöver, för att inte belasta socialsekreterarna med mer jobb.  

Cecilia Wagneryd påpekar att det varit ett effektivt men annorlunda sätt att jobba på, just att fråga användarna vad de vill ha.

– När man är högskoleutbildad socionom är man van vid att använda sig av mer vetenskapliga metoder, men det har var ett roligt och kreativt arbetssätt, säger hon.

Resan till Dublin finansieras av medel från NSSK, Nordiska socionomförbundssamarbetskommittén, och Borlänge kommun. 

Text: Stina Loman, Akademikern.

Läs mer: 

Youtube: Innovationsguiden berättar om det nya häftet 

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023