8 augusti, 2022

Onödiga arbetsuppgifter skapar stress

FORSKNING Extra arbetsuppgifter som inte hör till jobbet påverkar både arbetsmiljö och hälsa. Men hur påverkas hälsan över tid och vilka yrken drabbas värst? Det ska forskaren Constanze Leinweber ta reda på.

Krav på dokumentation är exempel på arbetsuppgifter som kan uppfattas som onödiga och oskäliga, som kan skapa stress och ohälsa. Nu ska psykologen Constanze Leineweber forska om konsekvenserna på lång sikt.

Foto: Elsa Ventur / Unsplash

Forskaren Constanze Leineweber har tilldelats fyra miljoner kronor för att undersöka förekomsten av illegitima arbetsuppgifter och deras hälsopåverkan i kontaktyrken och andra yrken.

Illegitima arbetsuppgifter faller utanför en yrkesrolls arbetsbeskrivning och är uppgifter som uppfattas som onödiga eller oskäliga. De kan ha negativ inverkan på hälsa och välmående, men vilka yrken som drabbas mest och hur hälsan påverkas över tid saknas det i dag kunskap om. Det menar Constanze Leineweber, docent i psykologi vid Stockholm universitet, som nu ska undersöka om illegitima arbetsuppgifter och deras hälsoinverkan kan öka kunskapen om hur vanliga den här typen av sysslor är och hur de påverkar oss. Pengarna tilldelas av Afa Försäkring.

– Pengarna kommer gå till forskarlöner för att undersöka hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsan, framför allt för personer som jobbar i människonära yrken inom till exempel utbildning och hälso- och sjukvård. Vi kommer dessutom undersöka vilka mekanismer som kan förklara samband mellan illegitima arbetsuppgifter och hälsa samt hur pandemin har påverkat förekomsten av dessa, säger Constanze Leineweber.

Vi ser även att kraven på dokumentation ökar och därför tror vi att det är en bidragande stress i dessa yrken

Förhoppningen är att tydliggöra vilka effekter illegala arbetsuppgifter har, hur de påverkar hälsan och genom att skilja mellan onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter hoppas Constanze Leineweber kunna se hur man kan motverka förekomsten av dem.

– Vi vet sedan tidigare att många stödpositioner som exempelvis sekreterare och vaktmästare har skalats bort, att professioner lägger mer tid på dokumentation själva i sina yrken och att man ställer högre krav på de som finns inom själva yrket. Vi ser även att kraven på dokumentation ökar och därför tror vi att det är en bidragande stress i dessa yrken.

Studien kommer att utgå från redan inhämtade data om hälsoförhållanden på arbetsmarknaden från 2018 och framåt, som hämtas från The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, SLOSH. Totalt är det tre forskare som under de kommande tre åren ska jobba med studien. Under analyseringens gång kommer data fortsatt att samlas in vartannat år, vilket enligt Constanze Leineweber ska ge forskarna möjlighet att undersöka differentierade grupper och över tid, så att forskarna även kan utesluta tvärtom-effekter. Det vill säga att personer som har en sämre hälsa upplever att de har flera onödiga eller illegala arbetsuppgifter.

– Vi tror att det här är väldigt viktigt och vanligt förekommande, och eftersom det finns inte så mycket forskning om detta i dag kommer det bli väldigt intressant, säger hon.

Annica Ögren

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023

Minoritetsstress drabbar hbtqi-personer på jobbet

ARBETSMILJÖ Hbtqi-personer upplever ofta en minoritets...
13 november, 2023