”Oacceptabelt att uppmana tjänstemän till lagtrots”

ARBETSMILJÖ Staffanstorps kommunstyrelses beslut om att stoppa mottagandet av kvotflyktingar strider mot grundläggande rättsprinciper, anser Akademikerförbundet SSR. Nu kallar de till förhandling om arbetssituationen för förbundets 62 medlemmar på kommunen.

Staffanstorps kommun och Mikael Smeds Foto Staffanstorps kommun, Akademikerförbundet SSR

Mikael Smeds, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR vill att Staffanstorps kommun förklarar att lagstiftningen gäller och undanröjer oklarheter som kommunstyrelsens beslut orsakat.

Foto: Staffanstorps kommun, Akademikerförbundet SSR

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som flytt från sitt land och blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Länsstyrelsen anvisar den berörde till en kommun för bosättning. Sverige under 2021 emot omkring 6400 personer som kvotflyktingar, enligt Migrationsverkets siffror.

Källa: Migrationsverket.

 

– Det är oacceptabelt att uppmana tjänstemän till lagtrots, säger Mikael Smeds förbundets chefsjurist.

Det var i slutet av mars som Staffanstorps kommun beslutade om ett omedelbart stopp av mottagande av kvotflyktingar. Beslutet strider mot gällande lagstiftning. Det fick Akademikerförbundet SSR:s medlemmar på kommunen att reagera och kontakta förbundet centralt för stöd.

Kommunstyrelsens beslut ställdes på sin spets i förra veckan när en kvotflykting-familj, med två barn och två vuxna, anlände till flygplatsen i Malmö utan att kommunen var på plats för att ta emot dem. Den gången löstes situationen genom att en annan kommun tog emot kvotflyktingarna.

I tisdags kallade Akademikerförbundet SSR till förhandling med kommunen. De skriver i sin förhandlingsframställan att kommunen inte har rätt att överklaga Migrationsverket och Länsstyrelsens beslut, utan är skyldig att ta emot en flykting som anvisats till kommunen. De uppmanar också kommunen att meddela sina anställda att kommunstyrelsen beslut inte ska verkställas.

– Vi vill att kommunen förklarar att lagstiftningen gäller och undanröjer den påhittade oklarheten, säger Mikael Smeds och fortsätter.

– Om våra medlemmar förväntas verkställa beslut som går mot lagen, då uppstår en oklarhet, en otäck konflikt där arbetsgivarna säger en sak och lagen en annan. Det kan påverka tjänstemännens hälsa och orsaka stress när de inte vet hur de ska handla. Vi ser också på längre sikt att Staffanstorps kommun kan få svårt att attrahera välutbildad och kompetent personal. Har man kompetensförsörjningsproblem så kommer det också att gå ut över organisationen.

Staffanstorps kommun har tackat jag till förbundets inbjudan om förhandlingsmöte den 17 juni.

Det är inte första gången som förbundet kallar till samtal med Staffanstorps kommun. Det skedde även 2019, då kommunstyrelsen beslutade att kommunens socialsekreterare skulle neka ekonomiskt stöd till återvändande IS-terrorister .

– Det väckte många frågor. Hur skulle en  socialsekreterare kunna veta vem som är hemvändande IS-terrorist? Det är inte socialtjänstens uppgift att utreda sådana frågor. Dessutom så går det inte att urskilja enskilda individer från att få kommunal service på den grunden. Det är också ett slags uppmaning till lagtrots, säger Mikael Smeds.

Den gången gick förhandlingen bra. Kommunledningen försäkrade att ingen anställd skulle tvingas bryta lagen.

– Vi bemöttes på ett bra sätt och de gav ett lugnande besked till oss. Vi förväntar oss inget annat den här gången, säger Mikael Smeds.

Läs mer >> Etiskt dilemma för  socialsekreterare efter Staffanstorps beslut

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022


Läs även

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022