11 juli, 2023

Ny forskning ska förbättra äldreomsorgschefers arbetsmiljö

FORSKNING Hur kan arbetsmiljön bli bättre för chefer inom den kommunala äldreomsorgen? Det ska forskare vid Lunds tekniska högskola titta närmare på i ett nytt forskningsprojekt.

Christofer Rydenfält, universitetslektor i arbetsmiljöteknik på institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola.

Chefsrollen i hemtjänsten kan kännas som ett omöjligt uppdrag, säger Christofer Rydenfält, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola.

– Det finns stora problem med hög chefsomsättning inom äldreomsorgen och under pandemin har cheferna varit speciellt ansatta, säger Christofer Rydenfält, universitetslektor i arbetsmiljöteknik på institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola, som leder forskningsprojektet.

Han har tidigare forskat om arbetsmiljö i hemtjänst och hemsjukvård och vet att sektorn har svårt att rekrytera både chefer och personal samt lider av höga sjuktal.

– Det känns som att chefsrollen i hemtjänsten är ett omöjligt uppdrag, säger han och fortsätter:

– Vår forskningshypotes är att en chef som mår bra är en bättre chef och det mår alla anställda bra av, säger han.

Christofer Rydenfält ska tillsammans med en tvärvetenskaplig forskargrupp från Lunds tekniska högskola först kartlägga hur äldreomsorgschefer runt om i landet upplever sin arbetsmiljö just nu. Det ska ske genom både en enkätundersökning och intervjuer.

– Vi ska inte bara titta på den konkreta arbetsmiljön utan också på drivkrafter och motivation hos cheferna, säger Christofer Rydenfält.

Därefter ska forskarna, utifrån det underlag som kommer fram, gå vidare med fyra utvalda kommuner och tillsammans med personal från dem diskutera möjliga förbättringar som kan göra arbetet mer hållbart.

– Jag hoppas att vi kan ta fram rekommendationer eller förslag på hur vi kan göra det mer hållbart att vara chef inom äldreomsorgen, och att det i sin tur kan få en positiv inverkan på den övriga personalen. Inom äldreomsorgen är personalförsörjningen ett jätteproblem. Allt som bidrar till stabilitet och kan göra det jobbet mer attraktivt är bra både för arbetsmiljön och samhället. Äldreomsorgen behöver växa med hundratusentals anställda de närmaste årtiondena så det är ingen liten utmaning de står inför, säger han.

Forskningsgruppen vid Lunds tekniska högskola har fått drygt 4,4 miljoner kronor i anslag från Afa försäkring. Projektet inleds i år och ska vara färdigt till sommaren 2026.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Så kan kollegor förebygga sexköp

ARBETSMILJÖ Sexköpare oroar sig ofta för de sociala ko...
11 mars, 2024

Förhandlar i eget namn – för medlemmarnas skull

FACKLIGT Lokalföreningen i Göteborgs stad har lämna...
29 februari, 2024

Stort tryck på lön i årets avtalsrörelse

KOLLEKTIVAVTAL Reallöneökningar och karriärvägar viktigas...
26 februari, 2024