11 juli, 2023

Ny forskning ska förbättra äldreomsorgschefers arbetsmiljö

FORSKNING Hur kan arbetsmiljön bli bättre för chefer inom den kommunala äldreomsorgen? Det ska forskare vid Lunds tekniska högskola titta närmare på i ett nytt forskningsprojekt.

Christofer Rydenfält, universitetslektor i arbetsmiljöteknik på institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola.

Chefsrollen i hemtjänsten kan kännas som ett omöjligt uppdrag, säger Christofer Rydenfält, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola.

– Det finns stora problem med hög chefsomsättning inom äldreomsorgen och under pandemin har cheferna varit speciellt ansatta, säger Christofer Rydenfält, universitetslektor i arbetsmiljöteknik på institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola, som leder forskningsprojektet.

Han har tidigare forskat om arbetsmiljö i hemtjänst och hemsjukvård och vet att sektorn har svårt att rekrytera både chefer och personal samt lider av höga sjuktal.

– Det känns som att chefsrollen i hemtjänsten är ett omöjligt uppdrag, säger han och fortsätter:

– Vår forskningshypotes är att en chef som mår bra är en bättre chef och det mår alla anställda bra av, säger han.

Christofer Rydenfält ska tillsammans med en tvärvetenskaplig forskargrupp från Lunds tekniska högskola först kartlägga hur äldreomsorgschefer runt om i landet upplever sin arbetsmiljö just nu. Det ska ske genom både en enkätundersökning och intervjuer.

– Vi ska inte bara titta på den konkreta arbetsmiljön utan också på drivkrafter och motivation hos cheferna, säger Christofer Rydenfält.

Därefter ska forskarna, utifrån det underlag som kommer fram, gå vidare med fyra utvalda kommuner och tillsammans med personal från dem diskutera möjliga förbättringar som kan göra arbetet mer hållbart.

– Jag hoppas att vi kan ta fram rekommendationer eller förslag på hur vi kan göra det mer hållbart att vara chef inom äldreomsorgen, och att det i sin tur kan få en positiv inverkan på den övriga personalen. Inom äldreomsorgen är personalförsörjningen ett jätteproblem. Allt som bidrar till stabilitet och kan göra det jobbet mer attraktivt är bra både för arbetsmiljön och samhället. Äldreomsorgen behöver växa med hundratusentals anställda de närmaste årtiondena så det är ingen liten utmaning de står inför, säger han.

Forskningsgruppen vid Lunds tekniska högskola har fått drygt 4,4 miljoner kronor i anslag från Afa försäkring. Projektet inleds i år och ska vara färdigt till sommaren 2026.

Stefan Karlsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Forskare: Fler arbetsgivare bör erbjuda vaccination ...

PANDEMIN Det är en av slutsatserna i en ny studie s...
4 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023

Perspektiv på skuldproblem i ny fotobok

FORSKNING I en ny fotobok visualiserar forskaren och...
28 augusti, 2023