30 april, 2019

Nu utreds ungdomshemmen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av SiS-verksamhet. Lena Henriksson, ordförande för Saco-S på SiS, välkomnar utredningen men delar inte den bild som har målats upp i media om en myndighet i fritt fall.

hvb

Foto: Mostphotos

– Vi har hög arbetsbelastning och behöver mer resurser. Men det är inte samma sak som att vi befinner oss i ett fritt fall, säger Lena Henriksson. 

Statskontorets uppdrag att göra en översyn av Statens institutionsstyrelses, SiS:s, verksamhet är en del av ett större åtgärdspaket som regeringen har fattat beslut om i syfte att trygga HVB-hem (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem.  Även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommer att granska myndigheten.  

Beskedet kommer efter ett flertal larmrapporter om brister och missförhållanden på HVB-hem. Bristerna handlar bland annat om hot och våld mot personal samt kränkningar och övergrepp på intagna ungdomar. 

Lena Henriksson, ordförande för Saco-S på SiS, välkomnar att en översyn nu ska göras. 

– Omvärlden förändras och det måste vi också göra. Därför är det viktigt att ta reda på om vi är rätt rustade för vårt uppdrag och om vi har rätt strukturer för att kunna vara effektiva och säkerställa en hög kvalité på vårt arbete, säger hon.

Lena Henriksson menar att arbetsmiljön och arbetsbelastningen inom SiS-verksamhet har förändrats mycket de senaste åren, främst till följd av den stora flyktingvågen 2015.

– Vi har varit en attraktiv arbetsgivare under en lång tid, men när trycket ökade från 2015 förändrades situationen och vi fick svårt att anställa personer med rätt kompetens. Samtidigt har vi en dygnet runt-verksamhet och måste alltid ha personal på plats. Det innebär att vi har varit tvungna att anställa personal som egentligen inte har rätt kvalifikationer. 

Den här, menar hon, har i sin tur lett till en allt mer ansträngd situation. 

– Om man anställer personer utan kvalifikationer ökar givetvis belastningen på de som har kompetensen. Detta i sin tur leder till en för hög arbetsbelastning, det säger sig självt. 

Regelbundna enkätundersökningar bland Saco-S medlemmar på SiS, där Akademikerförbundet SSR är det största förbundet, ger just den här bilden av arbetssituationen.

Stress, hög arbetsbelastning, för mycket administration, låg grundbemanning, personal som saknar utbildning samt hög personalomsättningen är några av de utmaningar som tas upp bland medlemmarna, berättar Lena Henriksson. Brister i ledning och organisation framkommer också som en vanlig anledning till att många medlemmar söker sig till andra arbeten.

– Många upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och att de får dålig avlastning. Vi har ju policyprogram, riktlinjer och rutiner som vi ska följa och när det är så högt tryck på en myndighet hinns det inte alltid med, säger hon. 

Lena Henriksson poängterar att det finns många delar i SiS verksamhet som fungerar bra och att många medlemmar också känner en stolthet över att jobba på myndigheten. 

– Jag har själv jobbat här i 25 år och det finns en anledning till det. Men det är uppenbart att vi behöver se över vår ledning och struktur. Det är den bild våra medlemmar också ger. Samtidigt uppger de flesta att det här är saker som vi kan komma tillrätta med.

Regeringsuppdraget, som ska lämnas in senast i februari 2020 med en delrapport redan i september i år, hoppas hon ska leda till en bättre och mer nyanserad bild av SiS verksamhet. 

– Jag hoppas att översynen ska leda till att man ser de kvalifikationer som SiS har utifrån vårt uppdrag, men också de utmaningar vi har. Man ska komma ihåg att vi tar hand om de personer som är mest utsatta i samhället, då behövs resurser. Det ser jag som den främsta utmaningen. Vi måste kunna attrahera medarbetare med rätt utbildning och kompetens. Då behövs en fungerande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner. 

Malin Letser

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024