7 juni, 2018

Nu är det klart – legitimation för kuratorer införs nästa år

Under onsdagseftermiddagen röstade riksdagen ja till att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. För Akademikerförbundet SSR innebär det att en lång facklig kamp är i mål. ”Skam den som ger sig”, säger förbundsordförande Heike Erkers.

riksdagen

Klockan 16 under onsdagen röstade riksdagen ja till att införa legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Foto: Getty

I måndags debatterade riksdagen införandet av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. I dag togs beslutet: Legitimation införs från och med 1 juli 2019.

Det här gäller:

 • Yrkestiteln för kuratorerna ska vara hälso- och sjukvårdskurator.
   
 • För att få legitimation krävs hälso- och sjukvårdsexamen. Den som redan arbetar som kurator kommer under en övergångsperiod ha möjlighet att få legitimation om den har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning samt har arbetat som kurator i minst fem år, alternativt två år med en relevant vidareutbildning.
   
 • Legitimation söks via Socialstyrelsen av kuratorerna själva.
   
 • Det nya kravet innebär att kuratorer inom privat hälso- och sjukvård måste börja föra journal, något som de inom offentlig sektor redan gör.
   
 • Det kommer att vara möjligt att arbeta inom yrket utan legitimation, här är det upp till arbetsgivaren att bedöma om den enskilde har tillräckligt med kompetens.

På Akademikerförbundet SSR firas det för fullt i dag. Förbundet har drivit frågan om legitimation sedan det bildades för 60 år sedan.

– Det känns alldeles underbart att 60 års kamp nu äntligen ger resultat, skam den som ger sig. Det här är en bra utveckling för professionen och jag är jätteglad för medlemmarnas skull men också utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Hur kommer det sig att det tagit sådan lång tid?

– Det beror inte på förbundet utan politiken, det har hela tiden varit två steg fram och ett tillbaka. Det har varit ett oerhört stort och komplicerat arbete för att nå fram hit och jag vill tacka alla de tjänstemän på kansliet som drivit frågan över så lång tid, säger Heike Erkers.

Titti Fränkel, utvecklingschef för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR, är den tjänsteman på förbundet som jobbat längst med frågan. Hon pekar ut flera saker som satt käppar i hjulet.

– Det har funnits förslag som avslagits för att man blandat ihop socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Sen har det varit synpunkter på att man inte ansett att socionomutbildningen varit tillräckligt forskningsanknuten, säger hon.  

En svårighet har bland annat varit att socionomutbildningen inte leder till ett enda yrke, som inom andra legitimationsyrken. Men nu har en yrkesexamen på avancerad nivå med inriktning mot hälso- och sjukvård införts. Behöriga att söka till den är de som har socionomexamen eller motsvarande.

Hur vill du beskriva arbetet?

– Vi har arbetat tätt tillsammans med medlemmar, Svensk Kuratorsförening och uppvaktat riksdagspolitiker och ministrar. Vi har också haft tät kontakt med socionomutbildningarna i landet och påverkat och lobbat där det varit möjligt. Vi har varit droppen som urholkar stenen, vi har nött, gnetat och stretat. Jag började arbeta på förbundet 1998 och sedan min första dag har jag kämpat för det här, det är fantastiskt att vi nu är framme, säger Titti Fränkel.

Alla andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med akademisk examen har haft legitimation, men inte kuratorerna. Huvudskälet till att legitimation nu införs är att patientsäkerheten ska stärkas.  

– Legitimation i sig är en garant för att jobbet görs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, utan legitimation är patienterna rättslösa om det skulle hända något, säger Titti Fränkel.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, har jobbat med frågan politiskt de senaste sju åren.

– Vi har arbetat på flera fronter samtidigt, och min strategi har varit att vi måste arbeta med frågan utifrån att det både är en utbildningsfråga och en hälso- och sjukvårdsfråga. Vi har arbetat systematiskt både gentemot regering, departement, riksdag och enskilda myndigheter. Det var den växelverkan som visade sig vara framgångsrik. Många bitar föll på plats samtidigt, säger hon.

Förbundet har också haft draghjälp av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv som innebär att EU-länder inte får reglera yrken själva framöver utan det är gemenskapsbeslut.

– Det gav en del eld i baken, vilket vi har haft glädje av här på upploppet, säger Ursula Berge.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Panel: Vi frågade tre hälso- och sjukvårdskuratorer vad de tycker om legitimationen

Steg för steg – så har Akademikerförbundet SSR:s jobbat för legitimationen

Nu lämnar regeringen över propositionen

Regeringen föreslår legitimation för kuratorer 

Ett steg närmare legitimation 

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023