2 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Hot om våld, obehagliga uttalanden och ibland rena förföljelser. Att anställda på statliga myndigheter trakasseras och hotas är ett omfattande problem, visar en granskning från Riksrevisionen.

Anställda på statliga myndigheter utsätts ofta för hot, trakasserier och ibland rena förföljelser. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Anställda på statliga myndigheter utsätts ofta för hot, trakasserier och ibland rena förföljelser. Det visar en granskning från Riksrevisionen. Foto: Getty

Riksrevisionen har nyligen släppt en rapport som granskar hur vanligt det är med trakasserier, hot och våld mot statligt anställda, samt hur myndigheterna förebygger och hanterar sådana situationer.

Särskilt drabbade är stora myndigheter med många medborgarkontakter, som Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Där kan hot och trakasserier ske varje vecka. Men även myndigheter som Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna drabbas i stor utsträckning.

Den vanligaste formen av trakasserier är hotfulla eller obehagliga uttalanden, via telefon, mejl, sociala medier eller under fysiska möten. Men i vissa fall sker trakasserierna systematiskt och under lång tid, och övergår ibland till rena förföljelser. Gärningspersonen kan kartlägga den anställdes familj eller besöka dennes bostad.

Ofta är gärningspersonen någon som befinner sig i en utsatt situation, konstaterar Riksrevisionen. Men det händer även att kriminella försöker påverka myndighetens beslut.

– Att motverka trakasserier, hot och våld är viktigt för att minska risken för att tjänsteutövningen påverkas och för att upprätthålla förtroendet för statlig verksamhet, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att stödja myndigheter, och eventuellt också kommuner och regioner, med praktiska råd och verktyg för att komma till rätta med problemet. Särskilt mindre myndigheter med begränsade resurser kan behöva extra stöd.

– Myndigheter som saknar möjligheter till ett systematiskt förebyggande arbete, och som inte har resurser att hantera akuta incidenter, behöver ha tillgång till ett praktiskt och konkret stöd. De stöd som finns är generella och övergripande och har varit svåra att tillämpa, säger Johanna Köhlmark, projektledare för granskningen, i samma pressmeddelande.

Therese Johansson

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Brister i personalens säkerhet på flera arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Mer än tre av fyra arbetsplatser brister i...
25 januari, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023