7 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kan regeringen presentera en proposition för ny socialtjänstlag, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) på onsdagen. "Vi är oroade, socialtjänsten kan inte vänta", säger Heike Erkers.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister.

Foto: Annika Clemens

För drygt två år sedan presenterades utredningen om en ny socialtjänstlag och mycket är förberett för ett nytt lagförslag på en moderniserad socialtjänstlag. Enligt Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, är frågan så pass färdigberedd att ett lagförslag skulle kunna presenteras redan till våren.

Vi har ett bra lagförslag och jag tycker inte det finns skäl att vänta till 2024. Vi tror att det skulle vara möjligt att lägga fram det våren 2023, sa han när han mötte ministern på ett seminarium om socialtjänsten som arrangerades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialtjänstchefer, fackförbundet Vision och Bris.

Men beskedet från nya socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall var alltså att det kommer att dröja ytterligare något år. Många delar ska vägas in för att ett helhetspaket ska kunna presenteras, meddelade hon. Exempelvis frågan om sekretess mellan olika myndigheter.

 Det är ganska magstarkt att ha suttit i regering i åtta år och kräva att en ny lag ska vara på plats redan i vår när man inte lade fram en proposition själv, sade Camilla Waltersson Grönvall som svar till Fredrik Lundh Sammeli.

En ny lag är efterlängtad på många håll. Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, som var en av dem som deltog i onsdagens panelsamtal, lyfte vikten av att både det förebyggande arbetet finns med som ett ”skall-krav” i nya lagen och att insatser ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Det är oerhört viktigt att det blir ett helhetspaket. Båda sakerna behöver stå tillsammans i lagen och det behövs på en gång, sade hon i panelsamtalet.

Hon oroas över att det dröjer till 2024 innan ett lagförslag kan komma och kommenterade i efterhand:

– Vi är glada över ett tydligt besked om en ny socialtjänstlag, men oroade över signalen att den ska vänta. Socialtjänsten kan inte vänta. Vi behöver så fort som möjligt en ny lag med tydliga krav på kommunerna att arbeta förebyggande och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Däremot tycker hon att det är positivt att ministern vill ha ett tätt samarbete med fackförbunden under det fortsatta arbetet.

– Vi ställer oss dock tveksamma till att sekretessfrågan klumpas ihop med frågan om ny socialtjänstlag, båda är viktiga men borde hanteras separat.

Heike Erkers i samtal med representanter från SKR, Vision, Bris och Sveriges socialchefer.

Annika Clemens

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Ny rapport: Förebyggande arbete nödvändigt mot LVU-k...

LVU-KAMPANJEN Desinformationskampanjen mot svensk social...
28 april, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023