12 juni, 2023

Kvinnor löper dubbelt så hög risk för långvarig sjukfrånvaro

ARBETSMILJÖ Kvinnor som arbetar inom kommun och region har en högre risk för långvarig sjukfrånvaro i alla yrken, enligt en ny rapport. Högst risk för långtidssjukskrivning med psykisk diagnos finns i yrkesgruppen socialt arbete.

sjuk_isabella-and-louisa-fischer-gfkpatimbvm-unsplash

Risken för långvarig sjukfrånvaro är högst i Gävleborgs län och lägst i Stockholms län, visar Afa Försäkrings nya rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Foto: Unsplash

Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro 2021 högst i Gävleborgs län med 24 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 16,4, visar Afa Försäkrings nya rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Kvinnor hade 2021 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Risken för kvinnor var högst i Dalarnas län, med 32,8 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Stockholms län med 21,2. För män var risken högst i Gävleborgs län med 17,6, och lägst i Stockholms län med 11,6.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.

Rapporten presenterar bland annat statistik för de vanligaste yrkesgrupperna inom kommuner och regioner, där siffrorna visar att kvinnor har en högre risk för långvarig sjukfrånvaro i alla yrken och på totalnivå mer än dubbelt så hög risk som män. Den totala risken för samtliga yrkesgrupper inom kommuner och regioner minskade mellan 2017 och 2020, men ökade 2021 för både kvinnor och män.

Den största yrkesgruppen bland kvinnor med både hög risk och många sjukfall är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Även för män är detta yrkesgrupper med många sjukfall och en högre risk än genomsnittet.

Rapporten visar också att risken för att råka ut för ett sjukfall med psykisk diagnos, är minst dubbelt så hög för kvinnor som för män oavsett yrkestillhörighet inom kommuner och regioner. Högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos har yrkesgrupperna socialt arbete och jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete. Lägst risk för kvinnor återfinns bland städare och fönsterputsare och för män inom restaurang och storköksarbete.

Om långtidssjukskrivningar är vanligare bland kvinnor så är antalet allvarliga olycksfall på jobbet vanligast i mansdominerade yrken inom industri och hantverk. Vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka.

Läs hela rapporten här.

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023