30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsulter i socialtjänsten. Det kostar kommunerna flera miljoner kronor extra varje år.

En granskning som Akademikern gjort visar att två tredjedelar av landets kommuner anlitat socionomkonsulter – trots att de kostar omkring dubbelt så mycket som en anställd.

Foto: Getty

Att anlita en socionomkonsult kostar kommunen omkring dubbelt så mycket som en anställd. Ändå har två tredjedelar av landets kommuner tvingats ta till sådana lösningar under senaste året. Det visar en undersökning som Akademikern genomfört, där 186 kommuner svarat.

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i socialtjänsten

Den vanligaste anledningen till att anlita konsulter inom socialtjänsten är att det är svårt att få tag på utbildade socionomer. Det är alldeles för många som väljer att lämna sina tjänster och alldeles för få som söker de utannonserade platserna. Vid arbetstoppar, sjukdom bland den ordinarie personalen och svårigheter att få in vikarier ser man ingen annan lösning än att vända sig till bemanningsbolagen.

För en del kommuner handlar det om få konsulter som anlitas under korta perioder, andra har flera konsulter på plats konstant. De används inom allt ifrån familjerätt till ekonomiskt bistånd. Vanligaste svaret är att man låter konsulter sköta utredningar inom barn och ungdom, men flera kommuner har också anlitat konsulter för arbete som enhetschef.

Hur mycket extra man bedömer att användandet av konsulter i socialtjänsten kostar kommunen varierar mycket, och är ibland inte helt enkelt att räkna ut eftersom man använt medel för vakanta tjänster. Men för många kommuner handlar det om miljontals kronor i extra kostnader, som mest över 16 miljoner kronor på ett år.

Hur blev det så här? Det finns förstås flera samverkande svar på den frågan. Från arbetsgivarsidan framhåller man en generell kompetensbrist, som inte bara gäller socionomer eller akademiker utan i stort sett råder på hela arbetsmarknaden, som huvudorsak till problemet.

Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen Socialtjänst på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Åsa Furén-Thulin

– Vi står inför en jätteutmaning. Det är ju kompetensbrist i hela Sverige, oavsett om det är privat, regional eller kommunal verksamhet, så vi konkurrerar kraftigt om medarbetare just nu, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen Socialtjänst på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Från Akademikerförbundet SSR:s sida håller man med om att kompetensbristen är en starkt bidragande orsak till konsultbolagens glansdagar. Förbundets medlemmar är hett eftertraktade bland arbetsgivarna och för många akademiker utgör konsultbolagen, med sina högre löner, en frestande karriärväg.

Den arbetsgivare som vill locka till sig och behålla akademiker måste anstränga sig. Det går inte med den gamla retoriken att ”passar det inte så får du sluta”, för det är precis vad medlemmarna gör.

Markus Furuberg

markus_f

Markus Furuberg

– Våra medlemmar har i princip hela arbetsmarknaden att välja på. Den arbetsgivare som vill locka till sig och behålla akademiker måste anstränga sig. Det går inte med den gamla retoriken att ”passar det inte så får du sluta”, för det är precis vad medlemmarna gör, säger Markus Furuberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Han menar att en bättre löneutveckling för socionomer måste till om man ska kunna bryta trenden med ökat användande av konsulter. Det behöver i princip vara möjligt att dubbla sin lön inom yrket för att man ska vilja stanna kvar, säger han.

– Våra medlemmar har börjat värdera sin kompetens. Man köper inte att man inte kan få en tillräckligt bra lönekarriär inom den kommunala socialtjänsten, eller inom till exempel HR heller för den delen. Då söker man sig till konsultvärlden, där man dessutom i viss mån kan bestämma själv vilka uppdrag man blir kontrakterad till och få ett mer kontrollerat arbetspensum.

Markus Furuberg säger att man från fackets sida länge har varit överens med SKR om att det behövs ökad lönespridning, men att inget händer. Cheferna måste också få förutsättningar att jobba både med lönebildningen, så att socionomerna verkligen kan påverka sin lön genom sitt arbete, och med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Våra medlemmar behöver känna att de inte bara gör akututryckningar, utan att de faktiskt kan utöva professionellt socialt arbete.

Åsa Furén-Thulin på SKR trycker även hon på vikten av att förbättra arbetsmiljön för socionomer. Visst spelar lönerna roll, men det är långt ifrån allt, påpekar hon.

När man jobbar på bemanningsföretag har man oftast högre lön. Men det är så mycket annat som man missar.

Åsa Furén-Thulin

– När man jobbar på bemanningsföretag har man oftast högre lön. Men det är så mycket annat som man missar. Att ingå i en arbetsgrupp, att slippa åka från ställe till ställe, att få handledning och delta i utvecklingsarbete.

Läs också ›› Socialsekreterare letar nya kollegor

SKR har nyligen inlett ett arbete tillsammans med landets socialchefer för att undersöka hur man ska kunna förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten och utnyttja de resurser som finns på ett bättre sätt. Framöver kommer man att samarbeta även med kommunledningar, politiker och fackliga organisationer för att försöka få till en omställning. Hur kan man ändra arbetssätt och samverka mer mellan olika kommuner, vilka processer kan digitaliseras och hur går det att minska socionomernas administrativa börda?

– Om vi ska hålla samma nivå som nu skulle vi behöva väldigt många nya medarbetare inom kommunerna. Och om det inte finns måste vi hitta nya sätt att arbeta, det går inte på något annat sätt, säger Åsa Furén-Thulin.

Akademikerns undersökning visar att bara var tredje kommun tror att behovet av konsulter kommer att minska framöver. De som har hopp om ett minskat behov berättar att de arbetar aktivt för att säkra personalförsörjningen och ser goda resultat av det. Flera satsar på att överrekrytera för att skapa marginaler och kunna undvika kortsiktiga och dyra lösningar i form av konsulter. En kommun svarar också att man börjat arbeta mer förebyggande för att stärka föräldraförmågan och därmed hoppas kunna minska inflödet av orosanmälningar och utredningar.

Men två tredjedelar av kommunerna förväntar sig alltså att behovet av konsulter kommer att vara oförändrat eller öka. Även Åsa Furén-Thulin på SKR och Markus Furuberg på Akademikerförbundet SSR tror att man alltid kommer att behöva anlita konsulter inom socialtjänsten. Det kan inte utgöra en varaktig kompetensförsörjningsstrategi, men det är en viktig nödlösning.

Jobbar du i en kommun med hög personalomsättning skulle du drunkna om det inte fanns konsulter att ta in.

Markus Furuberg

– Ska du tänka på arbetsmiljön även vid arbetstoppar så behöver chefer kunna ta in konsulter. Vi måste ju genomföra alla utredningar och insatser, vi kan aldrig säga nej och ställa folk på kö, säger Åsa Furén-Thulin.

– För medlemmarna är det så klart bra att konsultbolagen finns, oavsett om man själv jobbar i kommun eller är anställd av ett konsultbolag. Jobbar du i en kommun med hög personalomsättning skulle du drunkna om det inte fanns konsulter att ta in. Men de måste också användas klokt. Som det ser ut i dag blir det en väldigt dyr offentlig förvaltning, säger Markus Furuberg.

De flesta kommuner i Akademikerns undersökning som inte anlitat konsulter svarar att det helt enkelt inte funnits något behov av det. Man uppger att man lyckats planera verksamheten så att den inte blivit så sårbar, att man lyckas få sökande till vakanta tjänster eller att man har en hård linje om att inte ta in konsulter. En kommun skriver: ”Våra erfarenheter är tyvärr att konsulter inte alltid motsvarar de krav på kompetens eller förmåga att jobba självständigt som man borde kunna förvänta sig, så att de kan bli ytterligare belastning för organisationen när man är i ett ansträngt läge – både ekonomiskt men även tidsmässigt.”

Åsa Furén-Thulin på SKR instämmer i den bilden. Tidigare var konsulter ofta erfarna socialarbetare, men så är det inte längre. Många är helt nyexaminerade, säger hon. För stabiliteten i verksamheterna vore det allra bäst om användandet av konsulter minskade.

– Det går inte att komma ifrån att det påverkar dem vi är till för, för med en konsult får man inte kontinuitet. Samtidigt skulle klienterna påverkas ännu mer om vi inte tog in konsulter.

Läs mer:

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i socialtjänsten

Siffror från undersökningen

66,7 % av kommunerna har anlitat konsulter i socialtjänsten under senaste året. Ett trettiotal bara någon enstaka konsult, andra upp emot 30 konsulter.

69 % tror att behovet av konsulter kommer att vara oförändrat eller öka. Bara 31 % tror att det kommer att minska. Bristen på socialsekreterare är en vanlig orsak som anges i svaren.

I Stockholm görs beräkningarna på stadsdelsnivå. Endast ett fåtal stadsdelar har dock svarat, men det är känt att det finns stadsdelar med stora problem att behålla anställda och som därmed har tvingats ta in många konsulter.  Även i Göteborg saknas svar från flera stadsdelar.

Vanligast med konsulter för barn- och ungdomsärenden

Av de 124 kommuner som svarade ja i undersökningen användes konsulterna till största delen för barn- och ungdomsärenden. Nästan hälften av kommunerna använde konsulterna till barn- och ungdomsutredningar och -ärenden och ett tiotal till familjerättsärenden.

Konsulterna användes även för arbete med ekonomiskt bistånd, LSS och missbruk, men i vissa fall även på chefspositioner.

Om undersökningen:

En enkät skickades ut till alla landets kommuner i slutet av september 2022. Påminnelser skickades ut två gånger och totalt har 186 av 290 kommuner svarat.

Frågorna gällde antalet konsulter, extra kostnad som detta medförde samt orsaken till konsulterna och vilka uppgifter de fick. Frågorna avser perioden 1 september 2021 – 31 augusti 2022.

Karin Persson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Debatt: Skolkuratorns uppdrag är dubbelt

DEBATT En skolkurator måste kunna möta elever i e...
20 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna so...
18 juni, 2024


Läs även

Risker med nya arbetsmiljöregler

EXPERTEN SVARAR Pim har fått reda på att arbetsmiljöarbete...
3 juni, 2024

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024