5 maj, 2018

Kongress 2018: Organisationen ska ses över

KONGRESS 2018. Frågan om hur förbundet ska organiseras och vilket stöd lokalföreningarna behöver väckte debatt när de första motionerna avgjordes under Akademikerförbundet SSR:s kongress.

sara-alfredsson

Sara Alfredsson argumenterade för ökat stöd från regionombuden till lokalföreningarna. Foto: Stina Loman

När förhandlingarna inleddes gav kongressen förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för det fackliga arbetet och föreslå hur förbundets möjligheter att nå sina mål ska stärkas. Det var förbundsstyrelsen som skrivit en proposition där den önskade sig detta uppdrag.

En viktig del i det kommande arbetet handlar om hur verksamheten ska organiseras regionalt och lokalt.

– Jag är rädd att det fackliga arbetet håller på att tjänstemannafieras, i stället för att vara fackpolitiskt. Ska vi växa måste nya medlemmar mötas av oss vanliga, vi som tar kampen på våra arbetsplatser varje dag. Om vi är många har vi en kraft i löneprocessen, men det handlar också om att stå upp för de fackliga värderingarna demokrati och solidaritet, sa ordförande Heike Erkers när hon klev upp i talarstolen.

Samtidigt var just lokalfackligas förutsättningar att engagera sig en fråga som lyftes i flera motioner från region- och lokalföreningar på olika håll i landet. De saknade stöd och efterlyste bland annat en utlokalisering av delar av förbundskansliet och lokalt placerade ombudsmän.

Sara Alfredsson från Regionföreningen södra/mellersta Älvsborg var en av dem som talade för att regionombuden borde kunna ge lokala krafter ett större stöd, så som det är tänkt i teorin.

– Vi vet att det finns regionombud för det har vi blivit lärda, men om vi inte ser vilken funktion de har blir de som en hemlig figur. Det här handlar om avlönade tjänstemän och medlemmarnas pengar går åt till dessa resurser, någonstans måste vi se en effekt av deras arbete, säger Sara Alfredsson.

Hon vill att regionombuden ska vara mer tillgängliga för regionföreningarna, och att de ska ägna sig åt uppsökande verksamhet och skapa nätverk.

– Vi saknar den starka länken från förbundsstyrelsen ned till oss. Vi vill inte känna att vi är en egen förening i ett eget förbund utan vill att allt ska hänga ihop, och där har regionombuden en viktig roll.

Förbundsstyrelsen argumenterade för att låta den kommande utredningen landa frågan om den lokala organisationen. Kongressen höll med och avslog motionerna om utlokalisering av kansliet och regionala ombudsmän. Däremot fick Sara Alfredsson igenom ett tillägg om att förbundsstyrelsen ska följa upp regionombudens roll.

– Det gör att vi tvingar förbundsstyrelsen att faktiskt kolla på vad som blivit gjort. Vi kritiserar inte enskilda personer, men det är bra om det finns en återkoppling som visar att den som har den här rollen är rätt person.

Är ni nöjda med beslutet?

– Vi är jättenöjda med det beslutet, det var en high five. Det var en enad kongress i den frågan. Jag förstår att förbundsstyrelsen avslog våra övriga motioner, men om inte uppdraget fungerar måste vi säga ifrån och det tycker jag vi gjorde, säger Sara Alfredsson.

Kongressen beslutade också att låta medlemsavgiften ligga kvar på 260 kronor i månaden för heltidsanställda och att  regionföreningarna ska byta namn till distriktsförening för att inte riskera en sammanblandning med landstingens verksamhet när de allt oftare kallas regioner. 

Text: Åsa Bolmstedt och Stina Loman, Akademikern.

Akademikern

Senaste nytt

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023


Läs även

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023

Facklig kritik mot regeringens satsning på Kriminalv...

POLITIK Akademikerförbundet SSR och Saco-S är krit...
17 april, 2023