20 april, 2017

Klart: Nytt treårigt kollektivavtal

I dag kom parterna överens om ett nytt treårigt kollektivavtal. I det nya avtalet är det fokus på bättre löneprocesser. ”Det ska bli lättare för akademiker att göra lönekarriär”, säger Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef.

pengar

De som är anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag omfattas av det nya avtalet som Akademikerförbundet SSR, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Pacta kommit överens om.  

Avtalet gäller i tre år och är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.

Hur har förhandlingarna gått?

– Det är som alltid att man skulle vilja komma ännu längre. Men det är en förhandling och vi är glada över att vi fått ett fokus på lönespridning i det nya avtalet, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Vad innebär ett ökat fokus på lönespridning?

– Tillsammans med lokala parter ska vi jobba fram verktyg och metoder som gör att vi kan jobba med lönespridning, tanken med lokal lönebildning är att man ska kunna påverka sin lön genom arbetet. I dag är det alldeles för lite skillnad mellan nyexaminerade och erfarna. Det ska bli lättare för akademiker att göra lönekarriär.

Avtalet är också utan centralt angivna nivåer. Det innebär att arbetsgivaren inte har en centralt satt siffra att följa när lönen ska sättas. I det senaste avtalet var de två sista åren utan en angiven nivå, och Markus Furuberg tycker att den lokala lönebildningen utvecklats positivt under den perioden.

– Men vi har en lång väg kvar att gå och måste fortsätta jobba med hur lönestrukturerna ser ut, säger han.

Det senaste kollektivavtalet gällde i fyra år, och i det nya blir det alltså ett år mindre. 

– Nu prövar vi den här avtalskonstruktionen och vi vill se en stark utveckling. Fördelen med treårigt är att man hinner komma igång med arbete och kan ta krafttag under några år.

Det nya avtalet innehåller också en del ändringar som ska ge en bättre arbetsmiljö. Exempelvis ska man få ett större inflytande över arbetstidens förläggning och gränser mellan jour och beredskap ska bli tydligare.

– Avtalet innebär även att parterna ska arbeta aktivt med att förebygga ohälsa, få ner sjuktalen och bedriva bättre och snabbare rehabilitering. Dessutom har bättre omställningsmöjligheter för medarbetare som drabbats av ohälsa utformats, säger Markus Furuberg

Avtalet gäller från 1 april till sista mars 2020. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Parterna är överens - här är märket

Avgörande skede i avtalsrörelsen

Så funkar det: Avtalsrörelse

Akademikern

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

SKR: ”Vi måste förhindra en pris- och lönespir...

EKONOMI Inflationen försvårar lönebildningen – och...
12 september, 2022