13 mars, 2019

Här rekryterar brukarna socialsekreterare

Söker du jobb inom socialförvaltningen i Helsingborg kommer din ansökan att gå via brukarna själva. Metoden – brukardriven rekrytering – har mejslats fram under ett par år och nu ska den testas inom flera förvaltningar.

portratt-kalle

Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg.

Hur går rekryteringen till när brukarna deltar?

– Vi har en brukargrupp som arvoderas och som får vara med under hela rekryteringsprocessen, från utformningen av jobbannonsen till att bedöma ansökningarna och delta vid intervjuer, säger Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen.  

Berätta om bakgrunden till den här rekryteringsmetoden!

– Vi har sedan en lång tid tillbaka involverat brukarna i utvecklingen av vår verksamhet. Vi har till exempel regelbundna innovationssamtal i brukarföreningarnas lokaler och det var under ett av de här mötena som idén föddes. Vi gjorde ett första test för ungefär två år sedan. Därefter har det varit en lång process som har lett fram till att vi nu använder oss av och utvecklar den här modellen. 

Hur har det gått? 

–  Till en början hade vi lite svårt att få med oss cheferna på det här upplägget. Men efter att vår socialdirektör rekryterade en chef utifrån den här modellen har det lossnat och nu har vi anställt cirka tio socialsekreterare och tre chefer på det här sättet. En stor fördel är att vi har lyckats nå personer som faktiskt är intresserade av användardrivna tjänster och som har liknande tankar kring socialt arbete som vi har. Vi märker även att det här upplägget tillför mycket under intervjuerna. Brukarna har en helt annan syn, ställer andra typer av frågor och har andra perspektiv. 

Vilka är utmaningarna? 

– En utmaning är att det finns en annan förväntan på tjänsten hos de sökande. En person som vi anställde sa faktiskt upp sig på grund av att tjänsten inte var så användardriven som hen trodde. En lärdom av det är att vi måste vara tydligare i vår kommunikation och kunna ge en rimlig bild av vårt arbetssätt. Det är trots allt en hyffsat traditionell tjänst vi erbjuder. En annan utmaning är att hitta en bra form för intervjuprocessen. Vi har testat några olika upplägg, ett där den sökande får träffa både brukare och chefer vid ett och samma tillfälle, och ett där man delar upp intervjun i flera möten. Det finns för- och nackdelar med båda uppläggen och vi har inte funnit ett ”best practise” ännu. 

Vad händer nu?
– Från årsskiftet skalar vi upp arbetet och de kommande två åren ska vi testa samma rekryteringsmodell inom arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen. Vi har även knutit till oss forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. Forskarna ska studera modellen och hjälpa oss att designa tjänsten så att den blir så användarvänlig som möjligt, både för sökande, brukare och chefer. 

Text: Malin Letser 

Malin Letser

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Utreder konsekvenser för anställda som inte anmäler ...

POLITIK Regeringen och SD går vidare med sitt förs...
31 augusti, 2023

Perspektiv på skuldproblem i ny fotobok

FORSKNING I en ny fotobok visualiserar forskaren och...
28 augusti, 2023

Brå: Mer effektivt att förebygga brott lokalt

LAGSTIFTNING Karin Svanberg på Brå är positiv till den ...
24 augusti, 2023

Då går HR-chefer, präster och socialsekreterare i pe...

PENSION Genomsnittet för allmän pension 2022 var 6...
25 juli, 2023