13 mars, 2019

Här rekryterar brukarna socialsekreterare

Söker du jobb inom socialförvaltningen i Helsingborg kommer din ansökan att gå via brukarna själva. Metoden – brukardriven rekrytering – har mejslats fram under ett par år och nu ska den testas inom flera förvaltningar.

portratt-kalle

Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg.

Hur går rekryteringen till när brukarna deltar?

– Vi har en brukargrupp som arvoderas och som får vara med under hela rekryteringsprocessen, från utformningen av jobbannonsen till att bedöma ansökningarna och delta vid intervjuer, säger Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen.  

Berätta om bakgrunden till den här rekryteringsmetoden!

– Vi har sedan en lång tid tillbaka involverat brukarna i utvecklingen av vår verksamhet. Vi har till exempel regelbundna innovationssamtal i brukarföreningarnas lokaler och det var under ett av de här mötena som idén föddes. Vi gjorde ett första test för ungefär två år sedan. Därefter har det varit en lång process som har lett fram till att vi nu använder oss av och utvecklar den här modellen. 

Hur har det gått? 

–  Till en början hade vi lite svårt att få med oss cheferna på det här upplägget. Men efter att vår socialdirektör rekryterade en chef utifrån den här modellen har det lossnat och nu har vi anställt cirka tio socialsekreterare och tre chefer på det här sättet. En stor fördel är att vi har lyckats nå personer som faktiskt är intresserade av användardrivna tjänster och som har liknande tankar kring socialt arbete som vi har. Vi märker även att det här upplägget tillför mycket under intervjuerna. Brukarna har en helt annan syn, ställer andra typer av frågor och har andra perspektiv. 

Vilka är utmaningarna? 

– En utmaning är att det finns en annan förväntan på tjänsten hos de sökande. En person som vi anställde sa faktiskt upp sig på grund av att tjänsten inte var så användardriven som hen trodde. En lärdom av det är att vi måste vara tydligare i vår kommunikation och kunna ge en rimlig bild av vårt arbetssätt. Det är trots allt en hyffsat traditionell tjänst vi erbjuder. En annan utmaning är att hitta en bra form för intervjuprocessen. Vi har testat några olika upplägg, ett där den sökande får träffa både brukare och chefer vid ett och samma tillfälle, och ett där man delar upp intervjun i flera möten. Det finns för- och nackdelar med båda uppläggen och vi har inte funnit ett ”best practise” ännu. 

Vad händer nu?
– Från årsskiftet skalar vi upp arbetet och de kommande två åren ska vi testa samma rekryteringsmodell inom arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen. Vi har även knutit till oss forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. Forskarna ska studera modellen och hjälpa oss att designa tjänsten så att den blir så användarvänlig som möjligt, både för sökande, brukare och chefer. 

Text: Malin Letser 

Malin Letser

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla senaste statistiken

Dags att förhandla om din lön? Här är färsk lönestatistik för olika...
14 maj, 2024


Läs även

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024