28 november, 2018

Här finns framtidens jobb för akademiker

För nyexaminerade socionomer ser arbetsmarknaden god ut om fem år. Men för samhällsvetare och beteendevetare blir det tufft. Här är Sacos nya rapport med prognoser för framtidens arbetsmarknad.

jobb

Varje år kommer Saco med en rapport som innehåller prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut för akademikeryrken om fem år. Syftet med rapporten är att underlätta för blivande studenter att välja högskoleutbildning.

I dagarna publicerades årets rapport. Den visar att kurvan över antalet sysselsatta akademiker stadigt pekat uppåt sedan 2001. Över 80 procent av akademikerna har ett jobb, vilket är högre andel jämfört med övriga utbildningsgrupper. Förra året var 2,9 procent av akademikerna arbetslösa jämfört med hela arbetsmarknaden som snittade på 7,5 procent.

Sett till Akademikerförbundet SSR:s medlemmar tillhör nyexaminerade socionomer den grupp som har minst konkurrens om jobben i dag och om fem år. Att arbetsmarknaden för nyexaminerade socionomer ser god ut är ingen nyhet, de har sedan 2015 haft liten konkurrens om jobben.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade samhällsvetare, beteendevetare och hälsovetare ser däremot dystrare ut. Samhällsvetarna har stor konkurrens om jobben i dag och prognosen förväntas hålla i sig om fem år. Även nyexaminerade beteendevetare möter en svår arbetsmarknad, en orsak är att de konkurrerar med andra akademikergrupper om jobben. Också hälsovetarna har stor konkurrens om jobben.

Samhällsvetarna, beteendevetarna och hälsovetarna har haft stor konkurrens om jobben sedan 2013.

Personalvetare och ekonomer möter däremot en arbetsmarknad i balans. Något som syntes bland personalvetarna redan förra året, medan ekonomerna sedan 2013 haft balans.

 

Så ser det ut för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar:

Prognoserna har delats in i tre kategorier: liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben.

Socionomer: Liten konkurrens.

I dagsläget finns det många nyexaminerade socionomer och de möter en arbetsmarknad med liten konkurrens. Även om fem år kommer konkurrensen för nyexaminerade att vara liten. Orsaken till detta är de senaste årens höga personalomsättningar bland socialsekreterare i kommunerna samt att flera kommuner utökat sina verksamheter de senaste åren. Saco räknar dock med att prognosen kommer att övergå till balans för nyexaminerade sett till längre tid.

I dag är det också liten konkurrens för yrkeserfarna, en prognos som kommer att hålla i sig till år 2023. Jobbmöjligheterna för kuratorer kommer framöver att förbättras för de som har erfarenhet. 

Personalvetare: Balans.

Under ett antal år har arbetsmarknaden för nyexaminerade varit tuff, men arbetsmarknaden är sedan förra året i balans. På fem års sikt räknar man med en balanserad arbetsmarknad för nyexade där rekryteringsbehovet ökar något i takt med att många erfarna inom HR går i pension.

Arbetsmarknaden för erfarna präglas av liten konkurrens i dag och om fem år beräknas det bli balans. 

Ekonomer: Balans.

Det är i dag balans för nyexaminerade och Saco bedömer att efterfrågan på fem års sikt är fortsatt i balans. Man bedömer att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten under de närmsta åren kommer att minska långsamt i takt med att examenskullarna minskar.

För erfarna ekonomer är arbetsmarknaden präglad av liten konkurrens i dag, något som också håller i sig. Kraven på specialistkompetens och erfarenhet kommer förmodligen att öka framöver.

Samhällsvetare: Stor konkurrens.

Många samhällsvetare examineras vilket gör att det är svårt att få tag på jobb efter examen. Det kommer att finnas ett konstant glapp mellan utbud och efterfrågan fram till år 2022, och Saco räknar med stor konkurrens till och med år 2023.

För samhällsvetare med erfarenhet ser arbetsmarknaden bättre ut i dag, men det finns ett överskott på arbetskraft bland klassiska samhällsvetaryrken som handläggare och utredare. Saco räknar dock med en arbetsmarknad i fortsatt balans om fem år för erfarna.

Prognosen präglas dock av en hög osäkerhet, bland annat på grund av att förändringar av hur många som utbildas påverkar arbetsmarknadsläget för nyexaminerade långsiktigt.

Beteendevetare: Stor konkurrens.

Arbetsmarknaden är relativt svår i dag för den som är nyexaminerad. Det finns stor konkurrens om jobben och det kan dröja innan den nyexaminerade får en tillsvidareanställning. Saco bedömer att det kommer att vara fortsatt stor konkurrens om jobben bland nyexaminerade om fem år.

De med erfarenhet har en balanserad arbetsmarknad i dag och även om fem år. 

Hälsovetare: Stor konkurrens.

I dagsläget är det stor konkurrens om jobben både för nyexaminerade och erfarna, och det kommer att hålla i sig på fem års sikt. Saco bedömer att det i dag finns fler utbildade än jobb, vilket beror på ett stort utbud av utbildningar.

Text: Stina Loman. 

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023

Chill chef

PORTRÄTT Släpp kontrollen lite. Det är en av Martin...
23 augusti, 2023

Rapport: Fler män kan lockas till välfärdsyrkena gen...

ARBETSMARKNAD Män är underrepresenterade inom välfärdsyr...
18 juli, 2023

Upprörd stämning på Försäkringskassan efter varsel

VARSEL Hälften av alla provanställda varslas. Oro...
5 juli, 2023