10 december, 2019

Hallå där Georgette på plats i Madrid!

Georgette Mrakadeh Keane är på plats på FN:s klimattoppmöte, Cop 25, i Madrid som kommunikatör för Stockholm International Water Institute (Siwi).

georgette1

Georgette Mrakadeh Keane samtalar om vem som behöver bry sig om klimatförändringarna med kollegorna som också är i Madrid på FN:s klimattoppmöte. Foto: Jennifer Jun

Vad är din roll i Madrid?

Jag är kommunikatör på Siwi och deltar med en grupp kollegor på Cop 25. Mitt jobb är att meddela de som följer oss vad vi gör här. Vi berättar om våra projekt, om hur vi jobbar för att få saker att hända.

Hur är stämningen?

Det talas om att det är kris, men stämningen här känns inte så krisig. Det talas om att det behövs ”time for action”, men många kritiker, särskilt ungdomar, tycker att det inte finns tillräckligt med ”action”. Men det är väldigt sällan man har så många från olika delar av världen och olika organisationer på samma plats. Det är mycket som är intressant.

Vad gör Siwi?

Vi jobbar med forskning och utveckling kring rent vatten. Vi har jobbat mycket med något som kallas ”nature based sollutions”, det handlar om hur naturen kan användas för att lösa miljöproblem, exempelvis hur skogen kan användas för behålla vatten i marken och hindra att för mycket vatten rinner ut i havet. Vi har bra lösningar som vi kan berätta om. Vi är med på stora Cop-mötet, men inte en del av förhandlingarna.

Påverkar klimatförhandlingarna vanliga människor och arbetare?

När vi jobbar försöker vi påverka hela kedjan. Vi bygger inte bara en brunn till exempel, vi påverkare hela kedjan och jobbar med att skapa policys så att många kan få tillgång till rent vatten. På samma sätt måste man tänka på de anställda när man stänger en industri. Om man till exempel ska bort från kolet kommer hundratusentals kolarbetare bli arbetslösa, det måste man tänka på.

Vad tycker du om fackets roll i klimatförhandlingarna?

Jag har inte sett några fackliga organisationer här, vi har inte hunnit gå över dit. Men det påverkar oss alla och alla röster måste bli representerade. Alla måste vara med på en lösning för att det ska fungera. Vi vill inte lösa ett problem och samtidigt skapa ett nytt för att vi inte har tänkt på helheten.

I veckan fortsätter FN:s klimattoppmöte i Madrid, Cop 25. Ministrarna är på plats sista veckan och förhoppningen är att de ska komma överens om hur mycket länderna ska minska sina klimatutsläpp och närma sig målet som klubbades i Paris 2015. Då enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader och försöka sikta på en begränsning på 1,5 grader. Hittills har löftena om minskade utsläpp från världens länder inte varit tillräckliga, utan motsvarar – om de hålls – en global uppvärmning på åtminstone 3 grader till år 2100, enligt FN:s klimatpanel IPCC. Något som skulle få allvarliga konsekvenser i stora delar av världen.

Annika Clemens

Läs även

Svårare att rekrytera på distans

Student Under pandemin har Akademikerförbundet SSR...
4 juni, 2021

Framtiden ser ljus ut för flera akademikeryrken – me...

Arbetsmarknaden ser bra ut för de flesta a...
7 december, 2020

Krisläge: Pandemin ledde till stora utmaningar och m...

Kära dagbok... Vi har följt tre läsare und...
9 juni, 2020

Akademikerna på Scania: Klimatfrågan har stort fokus

På fredagsmorgonen stoppades produktionen och Scanias 52 000 anstäl...
20 september, 2019