23 februari, 2024

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppmanas arbetsgivare att söka bredare än i sina vanliga kontaktnät.

För vissa grupper är det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Foto: Gettyimages

Som före detta kriminell är det inte alltid lätt att hitta ett jobb. Men det finns fler grupper som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tycker att arbetsgivare behöver bli bättre på att gå utanför sina egna nätverk och anställa från fler grupper. Nu när vi har arbetskraftsbrist, kompetensförsörjningsproblem och samtidigt hög arbetslöshet är det extra angeläget att man breddar sin föreställning om vem som kan göra ett bra jobb, påtalar hon.

– Tänker man att man bara ska anställa vita svenskar som är utbildade vid svenska universitet, då är det väldigt många som faller ifrån. Detta är en stor del av matchningsproblematiken. Man har en för snäv föreställning om vem som kan tillföra något på arbetsplatsen.

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en avhoppare?

Långtidsarbetslösa personer som är äldre än 55 år, född i ett utomeuropeiskt land, har en funktionsnedsättning eller låg utbildning har till exempel svårare att komma in på arbetsmarknaden. Här är några faktorer som kan bidra till långtidsarbetslöshet:

Kvinnor – män 

Långtidsarbetslöshet drabbar män och kvinnor i ungefär lika stor utsträckning. Bland personer som har varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen i fem år eller mer är 49,6 procent kvinnor.

55-plussare

2,6 procent av befolkningen är inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Men i gruppen 55-plus är andelen nästan en hel procentenhet högre: 3,5 procent. Generellt är det fler män än kvinnor över 55 år som är långtidsarbetslösa, men skillnaderna minskar efter fem års arbetslöshet.

Funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Det gäller ungefär i samma utsträckning för män och kvinnor, förutom bland dem som har varit arbetslösa i åtta år eller mer. Bland dem har nästan hälften av kvinnorna en funktionsnedsättning. Siffran för män som har varit arbetslösa i minst åtta år är 39 procent.

Födelseland

Personer som är födda utanför Europa länder är överrepresenterade i gruppen långtidsarbetslösa. Men ju längre tid i arbetslöshet desto mer sjunker överrepresentationen, antagligen för att det blir lättare att få jobb efter fler år i landet. Överrepresentationen av utomeuropeiskt födda bland långtidsarbetslösa är större bland kvinnor.

Utbildning

Personer utan gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Medan 2,6 procent av den arbetsföra befolkningen är arbetslösa är andelen bland personer som inte har gått gymnasiet hela 9,4 procent. Bland personer som har varit arbetslösa en kortare period har 20,4 procent  inte gått gymnasiet.

Källa: Arbetsförmedlingen

”Avgörande att leta bredare”

Reporter Karin Persson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Jämlikhetsdata i arbetet mot rasism i arbetslivet

LIKABEHANDLING Panelsamtal om jämlikhetsdata och huruvida...
20 mars, 2024

Hög personalomsättning bland HR – ”Bekymmersam...

HR Personalomsättningen skenar bland HR-speci...
19 mars, 2024

Akademikerna lämnar kommunerna – här är personalomsä...

BEMANNING Hög personalomsättning utmanar välfärden o...
14 mars, 2024

”Ett vanligt knegarjobb kan sällan ersätta den...

ARBETSFÖRMEDLING Det finns jobb att hitta efter fängelsetid...
8 mars, 2024