4 oktober, 2018

Göteborg satsar på normkritisk rekrytering

Är det nödvändigt med ett personligt brev i en rekryteringsprocess eller är kravet på mångårig erfarenhet verkligen viktig? I Göteborgs stad pågår ett projekt för att rekrytera kompetensbaserat – och inte utifrån normer.

reyrkytering

Foto: Getty

I maj förra året drog Göteborgs stad igång sin satsning normkritisk kompetensbaserad rekrytering.

Tarja Högberg är projektledare och HR-specialist.

Vad är normkritisk rekrytering?

– Det handlar om att få koll på normer för att genomföra en fördomsfri rekrytering. Vi behöver i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen titta på vilka fördomar som finns hos alla som rekryterar. Det kan handla om att se över vilka kompetenser och kvalifikationer som vi söker efter, och hålla oss till dem genom hela rekryteringsprocessen, säger hon.

Ett konkret resultat av arbetet är att det numera görs många rekryteringar där kommunen inte kräver ett personligt brev, och vid intervjuerna frågas det inte om privatlivet.

– Det kan vara svårt att skriva ett personligt brev, många tolkar det som att man där skriver om sin familjesituation vilket ju inte är relevant för oss. Det kan även göra att rekryterande chef kan välja personer till intervjun för att de liknar chefen utifrån till exempel fritidssysslor eller bakgrund enligt lika väljer lika-principen.

Vad finns det för vanliga fallgropar vid rekryteringar?

– En vanlig fördom är att mångårig erfarenhet gör att kandidaten lyckas bättre med jobbet, och det är inte alls säkert, säger Tarja Högberg.

HR-personal från olika delar av kommunen har varit med i projektet. De har tillsammans tagit fram en rekryteringshandbok för chefer, HR-personal och fackligt förtroendevalda. Här beskrivs alla steg i rekryteringsprocessen, syftet är att undvika rekryteringsfällor och att rekrytera med fokus på den kompetens som krävs för att utföra arbetet.

Kommunen har också gjort en normkritisk checklista som ska vara ett stöd till rekryteraren. Checklistan ska användas för att göra en jobbannons som inte exkluderar någon. 

– Vi har också byggt ihop ett antal kompetensdefinitioner med tillhörande förslag på intervjufrågor. Det handlar om att vi ska ha samma syn och definition på vad exempelvis samarbetsförmåga betyder, detta gäller så väl kandidat som arbetsgivare.

I projektet har det också arrangerats flera frukostseminarier för chefer och fackliga representanter i syfte att belysa området normkritik, kompetens och rekrytering.

Till årsskiftet avslutas projektet.

Vad händer då?

– Vi ser nu över hur vi ska hålla arbetet vid liv, men klart är att vi ska fortsätta låta detta vara en del av våra rekryteringsutbildningar för nya chefer och för dem som utbildar HR-specialister, säger Tarja Högberg.

Läs mer:

I augusti publicerade forskare vid Göteborgs universitet en ny rapport som visar att hbtq-personer som jobbar i Göteborgs stad oftare utsätts för kränkningar, mobbning och trakasserier jämfört med andra anställda. Läs hela rapporten här. 

Akademikern nr 5/2016 innehöll ett tema om inkluderande rekrytering. Läs bland annat om Ann-Sofi Öhman som rekryterar brandmän bortom fördomarna. Hela tidningen som en PDF hittar du här! 

Akademikern

Senaste nytt

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023


Läs även

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Kriminalvården behöver rekrytera tusentals: ”Kompete...

KRIMINALVÅRD Fyratusen per år de närmsta tre åren. Så m...
20 december, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022